Bacalah: Allah jamin semua manusia pasti BOLEH MEMBACA

Sempena sambutan Hari Buku Sedunia, masyarakat Malaysia juga digalakkan membaca buku. Yang terbaharu, seluruh rakyat Malaysia termasuk anak-anak kita di sekolah diminta supaya membaca buku selama 10 minit dalam program JOM MEMBACA 10 MINIT pada 22 April 2014 yang lalu.

Sehubungan itu, sebagai renungan kita bersama di pagi Jumaat yang mulia ini marilah merenungi bersama tentang seruan Allah SWT di dalam al-Quran; surah al’Alaq, iaitu Iqra’.

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
al-‘Alaq : 1-5

Allah SWT menurunkan ayat pertama Iqra’ (dalam surah al-‘Alaq), yang bermaksud, “bacalah”.
Di dalam ayat ke 2 surah ini, Allah SWT mengingatkan kita bahawa manusia dijadikan dari sehina-hina ciptaan-Nya iaitu ‘alaq yang bermaksud ‘segumpal darah’.

Membaca dalam erti kata yang mendalam: bacalah, fahamilah, telitilah, cermatilah, sampaikanlah, telaah-lah, dalami-lah, renungkan-lah – segala sumber dan kejadian di alam semesta ini. Jika kita belum fahami, maka Allah SWT memerintahkan kita agar mengulanginya lagi (membaca) sebagaimana ayat ke 3 dalam surah ini, sehinggalah betul-betul faham bahawa segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini adalah bersumber daripada ketinggiaan dan kemuliaan Allah SWT yang Maha Berkuasa.

Selepas manusia melalui proses membaca tersebut, bermula dari peringkat yang tidak berpengetahuan, kita dimuliakan oleh-Nya melalui ilmu pengetahuan yang kita perolehi, iaitu puncak segala yang terpuji dalam kalangan makhluk. Daripada ilmu pengetahuan tersebut ramai manusia yang berjaya serta hidup dengan penuh kemewahan. Namun ramai juga yang menemui kegagalan. Kejayaan dan kegagalan makhluk bernama manusia ketika hidup didunia ini hanyalah ujian Allah SWT. Firman Allah yang bermaksud:
“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.” al-Anbiya: 35

Ada manusia yang bersyukur lantas sentiasa menjaga batas dan akhlaknya terhadap yang Maha Pencipta dengan penuh sabar. Namun tidak kurang juga manusia yang gagal lalu tergolonglah mereka dalam kalangan orang-orang yang rugi.

Siapakah manusia-manusia yang rugi itu? Firman Allah yang bermaksud:
“Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Mahukah, kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi serugi-ruginya amal-amal perbuatannya? (Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan’. Surah al-Kahfi, ayat 103 & 104,

Ayat selanjutnya merupakan balasan Allah SWT terhadap orang-orang yang rugi Firman Allah yang bermaksud:
“Merekalah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan denganNya; oleh itu gugurlah amal-amal mereka; maka akibatnya Kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka, pada hari kiamat kelak. (Mereka yang bersifat) demikian, balasannya neraka Jahannam, disebabkan mereka kufur ingkar, dan mereka pula menjadikan ayat-ayatKu dan Rasul-rasulKu sebagai ejek-ejekan”. surah al-Kahfi, ayat 105 & 106

Setiap amalan manusia akan dicatat oleh Allah SWT melalui malaikatnya di kiri dan kanan. Firman Allah yang bermaksud:
“Dan demi sesungguhnya, Kami telah mencipta manusia dan Kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang (pengetahuan) Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Semasa dua malaikat (yang mengawal dan menjaganya) menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya; yang satu duduk di sebelah kanannya, dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya).” Qaaf: 16-18

SubahanaAllah…Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu. Pada hari pengadilan nanti, semua manusia akan diberi catatan amalan masing-masing. Kala itu, sekalian manusia dijamin BOLEH MEMBACA oleh Allah SWT walaupun semasa di dunia dahulu buta huruf.

Firman Allah SWT yang bermaksud:
“(Lalu Kami perintahkan kepadanya): “Bacalah Kitab (suratan amalmu), cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu (tentang segala yang telah engkau lakukan)”. al-Isra: 14

“Ingatlah suatu hari yang saat itu Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitab itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.” al-Isra ayat 71.

“Maka adapun orang yang diberi kitabnya dari arah kanannya, akan diperhitungkan amal perbuatannya dengan mudah, dan kembali kepada ahlinya riang gembira. Adapun orang yang diberikan kitab amalannya dari arah kirinya dia akan mengalami kesengsaraan, dan dimasukkan ke dalam Neraka Sa’ir.” al- Insyiqaq ayat 7 – 12.

Kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yang ‘Ummi’ (buta huruf), di dalam bahasa Arab, bahasanya yang sungguh indah dan sempurna… tidak kira latar belakangnya samada celik huruf atau buta huruf semasa di dunia dahulu, di akhirat kelak pasti dijamin oleh Allah SWT boleh membaca kitab amalan masing-masing. Kitab amalan tersebut diterima melalui tangan kiri atau tangan kanan.

Ya Allah …sesungguhnya aku hamba-Mu yang lemah. Engkau kurniakanlah kepada ku kekuatan untuk melaksanakan segala perintah-Mu dan janganlah hendaknya segala kekuatan yang Engkau kurniakan ini untukku lalai , malas dan alpa sehingga aku meninggalkan segala perintah-Mu. Amin yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Falsafah Iqra’ : Bacalah

Firman Allah SWT :

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-‘alaq : 1-5)

Surah ini disepakati turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, bahkan hampir semua ulama sepakat bahawa wahyu al-Qur’an pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah lima ayat pertama surat al-‘Alaq. Thabathaba’i menulis bahawa dari konteks uraian ayat-ayatnya tidak mustahil bahawa keseluruhan ayat-ayat surat ini turun sekaligus. Sedang Thahir Ibn ‘Asyur menyatakan bahawa lima ayatnya yang pertama turun pada tanggal tujuh belas Ramadhan. Pendapat ini dianuti oleh banyak ulama.

ASBABUN NUZUL :

Untuk lima ayat wahyu pertama ini, kami telah berusaha untuk mendapatkan asbabun nuzulnya, namun kerana terbatasnya literatur, kami tidak menemui asbabun nuzulnya.

TAFSIR MUFRADAT :

1. Kata iqra’ yang terambil dari kata qara’a pada mulanya bererti “menghimpun”.  Apabila seseorang merangkai huruf atau kata kemudian seseorang itu mengucapkan rangkaian tersebut, seseorang tersebut telah menghimpunnya atau, dalam bahasa Al-Quran, qara’tahu qiratan. Erti asal kata ini menunjukan bahawa iqra’, yang diterjemahkan dengan “bacalah”. Di dalam kamus-kamus bahasa, beraneka ragam erti dari kata tersebut antara lain menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui cirri-cirinya, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat dikembalikan kepada hakikat “menghimpun” yang merupakan erti akar tersebut.

2. Iqra’ bismi Rabbik, huruf ba’ pada kata bismi dapat difahami berfungsi penyertaan atau mulabasah sehingga dengan demikian ayat tersebut bererti “bacalah disertai dengan nama Tuhanmu”. Dengan kalimat tersebut, Alqur’an tidak sekadar memerintahkan untuk membaca, tetapi membaca adalah lambang dari segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif mahu pun pasif.

3. Kata al-insan bererti manusia, kata ini menggambarkan manusia dengan berbagai keragaman sifatnya. Kata ini berbeza dengan kata basyar yang juga diterjemahkan dengan manusia, tetapi mengandung makna yang lebih banyak iaitu mengacu kepada manusia dari segi  fizik serta nalurinya yang tidak berbeza antara seseorang manusia dengan manusia lain.

4. Kata ‘alaq, dalam kamus bahasa Arab diertikan sebagai segumpal darah, tetapi ada juga yang memahaminya dalam erti sesuatu yang tergantung di dinding rahim. Dari erti yang ini kata ‘alaq difahami sebagai berbicara tentang sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi selalu bergantung dengan yang lain.

5. Kata al-akram, bisa diterjemahkan dengan yang mahal, paling pemurah atau semulia-mulia. Kata ini terambil dari kata karama yang antara lain bererti : memberikan dengan mudah dan tanpa perlu dibalasi, bernilai tinggi, terhormat, mulia, setia dan sifat kebangsawanan.

6. Kata al-qalam terambil dari kata kerja qalama yang bererti memotong ujung sesuatu. Kata qalam di sini dapat bererti hasil dari penggunaan alat yang berupa pena, iaitu tulisan.

TAFSIR AYAT :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dinyatakan bahkan Nabi SAW. datang ke gua Hira’, suatu gua yang terletak di atas sebuah bukit di pinggir kota Mekah untuk berkhalwat beberapa malam. Kemudian sekembali beliau pulang mengambil bekal dari rumah isteri beliau, Khadijah, datanglah jibril kepada beliau dan menyuruhnya membaca.

Nabi menjawab: “Aku tidak bisa membaca” Jibril merangkulnya sehingga Nabi merasa sesak nafas. Jibril melepaskannya; sambil berkata: “Bacalah”. Nabi menjawab: “Aku tidak bisa membaca”. Lalu. dirangkulnya lagi dan dilepaskannya sambil berkata: “Bacalah”. Nabi menjawab: “Aku tidak bisa membaca”, sehingga Nabi merasa payah, maka Jibril membacakan ayat 1 sampai ayat 5 surah Al `Alaq.

Lalu Nabi SAW. dengan gemetar dan ketakutan pulang menemui isteri beliau dan mengatakan: “Selimutilah aku! Selimutilah aku!”. Nabi terus diselimuti sehingga hilanglah kegelisahannya. Lalu beliau menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi dan beliau menambahkan: “Aku sangat khuatir apa yang akan terjadi atas diriku” Khadijah berkata: “Tak usah khuatir; malah seharusnya engkau gembira; demi Allah, sekali-kali Tuhan tidak akan menyusahkanmu. Engkau menghubungkan silaturrahmi, berbicara benar, membantu orang-orang yang tidak mampu, menghormati tamu dan meringankan kesulitan-kesulitan penderita”.

Kemudian Khadijah membawa Nabi SAW. menemui Waraqah bin Naufal (anak paman Khadijah). Waraqah bin Naufal adalah seorang beragama Nasrani. Ia banyak menulis buku yang berbahasa Arab dan bahasa Ibrani yang berasal dari Injil. Ia adalah seorang tua lagi buta.

Khadijah berkata kepadanya: “Wahai anak pamanku, dengarlah cerita dari anak saudaramu ini!”. Lalu Waraqah bertanya: “Apakah yang ingin engkau ketahui wahai anak saudaraku?”. Lalu Nabi SAW. menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi di gua Hira’. Kemudian Waraqah berkata: “Itu adalah Jibril yang pernah datang menemui Isa A.S.; sekiranya saya ini seorang pemuda yang tangkas dan kiranya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu”, maka Nabi bertanya: “Apakah mereka akan mengusir aku?”. Jawab Waraqah: “Ya! hanya sedikit yang mengemban apa yang engkau bawa ini dan banyak yang memusuhinya, maka jika aku masih kuat hidup di waktu itu pasti aku akan membantumu sekuat-kuatnya”. Tidak lama sesudah itu Waraqah pun meninggal dunia. (HR. Imam Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut jelaslah bahawa lima ayat pertama surah Al `Alaq ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan sebagai rahmat dan panggilan Allah yang pertama kali yang dihadapkan kepada Nabi SAW. Allah menyuruh Nabi agar membaca sedang beliau tidak pandai membaca dan menulis, maka dengan kekuasaan Allah ini beliau dapat mengikuti ucapan Jibril. Dan Allah akan menurunkan kepadanya suatu Kitab yang akan menjadi petunjuk bagi manusia. Maksudnya, bahawa Allah yang menjadikan dan menciptakan seluruh makhluk Nya dari tidak ada kepada ada, sanggup menjadikan Nabi-Nya pandai membaca tanpa belajar.

Iqra’ atau perintah membaca, adalah kata pertama dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. Kata ini sedemikian pentingnya sehingga diulang dua kali dalam rangkaian wahyu pertama. Mungkin menghairankan bahawa perintah tersebut ditujukan pertama kali kepada seseorang yang tidak pernah membaca suatu kitab sebelum turunnya Al-Quran, bahkan seorang yang tidak pandai membaca suatu tulisan sampai akhir hayatnya, sebagaimana firman Allah :

“dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Quran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari (mu). (QS 29:48),

Namun, kehairanan ini akan sirna jika disedari erti iqra’ dan disedari pula bahawa perintah ini tidak hanya ditujukan kepada peribadi Nabi Muhammad saw semata-mata, tetapi juga untuk ummat manusia sepanjang sejarah kemanusiaan, kerana realisasi perintah tersebut merupakan kunci pembuka jalan kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi.

Iqra’ demikian perintah Tuhan yang disampaikan oleh Jibril. Tetapi apa yang harus dibacanya? “Ma aqra?” demikian pertanyaan Nabi- dalam suatu riwayat- setelah berulang-ulang kali Jibril menyampaikan perintah tersebut sambil merangkul beliau, sebagaimana cerita dalam hadith di atas.

Kita tidak menemui penjelasan tentang objek perintah membaca tersebut dari redaksi wahyu pertama ini, dan kerana itu ditemukan beraneka ragam pendapat para ahli tafsir.

Erti kata Qara’a dan pentingnya Membaca:

Di dalam Al-Quran erti kata Qara’a terulang tiga kali, masing-masing pada:

“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu”. (Q.S. 17 : 14)

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan” (Q.S. 96 : 1)

“Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah” (Q.S. 96 : 3)

Sedangkan kata jadian dari kata dasar tersebut, dalam berbagai bentuknya, terulang sebanyak 17 kali selain kata Al-Quran yang terulang sebanyak 70 kali.

Jika diamati, objek membaca pada ayat-ayat yang menggunakan kata dasar qara’a ditemukan bahawa ia kadangkala berhubungkait suatu bacaan yang bersumber dari Tuhan (QS 17:45 dan 10:94) dan terkadang juga objeknya adalah suatu kitab yang merupakan himpunan karya manusia atau dengan kata lain bukan bersumber dari Allah (QS 17:14).

Di sini, terdapat perbezaan antara membaca yang menggunakan kata dasar qara’a dengan membaca yang menggunakan kata dasar tala tilawatan, di mana kata terakhir ini digunakan untuk bacaan-bacaan yang sifatnya suci dan pasti benar (QS 2: 252 dan 5:27).

Di lain segi, dapat dikemukakan suatu kaedah bahawa suatu kata dalam susunan redaksi yang tidak disebutkan objeknya, maka objek yang dimaksud bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh kata tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahawa kerana kata qara’a digunakan dalam erti membaca, menelaah, menyampaikan dan sebagainya, dan kerana objeknya tidak disebut sehingga bersifat umum, maka objek kata tersebut mencakup segala yang dapat terjangkau baik bacaan yang suci yang bersumber dari Tuhan mahu pun yang bukan, baik yang menyangkut ayat-ayat yang tertulis mahu pun yang tidak tertulis, sehingga mencakup telaah terhadap alam-raya, masyarakat dan diri sendiri, ayat suci Al-Quran, majalah, surat khabar, dan sebagainya.

Objek qira’at yang sedemikian luas itu, memang dapat sedikit menyempit apabila hanya dilihat dari dirangkaikannya perintah membaca dengan qalam, baik pada ayat ke empat wahyu pertama mahu pun pada ayat  ke dua wahyu  ke dua yang menggunakan salah satu huruf alpabet (Surah Al-Qalam). Namun, harus diingat bahawa sekian pakar tafsir kontemporari memahami kata qalam sebagai segala macam alat tulis-menulis sehingga kepada mesin-mesin tulis dan cetak yang canggih, dan juga harus diingat bahawa qalam bukan satu-satunya alat atau cara untuk membaca atau memperoleh pengetahuan.

Perintah membaca, menelaah, meneliti, menghimpun, dan sebagainya dikaitkan dengan “bi ismi rabbika” (“dengan nama Tuhanmu”). Perkaitan ini merupakan syarat sehingga menuntut dari si pembaca bukan saja sekadar melakukan bacaan dengan ikhlas, tetapi juga antara lain memilih bahan-bahan bacaan yang tidak membawanya kepada hal-hal yang bertentangan dengan “nama Allah” itu.

Demikianlah, Al-Quran secara dari awal menekankan pentingnya “membaca” dan keharusan adanya keikhlasan serta kepandaian memilih bahan-bahan bacaan yang tepat.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Dalam ayat ini Allah mengungkapkan cara bagaimana ia menjadikan manusia, iaitu manusia sebagai makhluk yang mulia dijadikan Allah dari sesuatu yang melekat dan diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini serta menundukkannya untuk keperluan hidupnya dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Dan Dia berkuasa pula menjadikan insan kamil di antara manusia, seperti Nabi SAW. yang pandai membaca walaupun tanpa belajar.

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

Perintah membaca  ke dua ditemukan sekali lagi dalam wahyu pertama. Tetapi kali ini, perintah tersebut dirangkaikan dengan wa rabbuka al-akram. Ayat ini antara lain merupakan dorongan untuk meningkatkan minat baca.

Dalam Al-Quran hanya dua kali ditemukan kata al-akram iaitu pada ayat ke-3 surah Al-A’laq dan pada ayat ke-13 surah Al-Hujarat, iaitu “Inna akramakum ‘ind Allah atqakum”. Kata akram biasanya diterjemahkan dengan “Maha Pemurah” atau “Semulia-mulianya”. Untuk memahami lebih jauh erti yang sebenarnya dari kata akram, sewajarnya kita kembali kepada kata dasarnya iaitu karama yang menurut kamus-kamus bahasa Arab antara lain bererti memberikan dengan mudah dan tanpa pamrih, bernilai tinggi, terhormat, mulia, setia, dan kebangsawanan.

Dalam Al-Quran ditemukan kata karim terulang sebanyak 27 kali. Kata tersebut menyifati 13 hal yang berbeza-beza, seperti qawl (ucapan), rizq (rezeki), zawj (pasangan), malak (malaikat), zhil (naungan), kitab (surat), dan sebagainya. Tentunya, pengertian yang dikandung oleh sifat karim dalam ayat yang berbeza-beza di atas harus disesuaikan dengan subjek yang disifatinya. Kata karim pada qawl mengandung maksud ucapan yang baik, indah terdengar, benar susunan dan kandungannya, mudah difahami serta menggambarkan segala sesuatu yang ingin disampaikan pembicara. Sedangkan kata karim dan akram digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan segala sesuatu yang terpuji menyangkut subjek yang disifatinya.

Kembali kepada “Rabbuka Al-Akram”, yang disifati di sini adalah “Rabb” Tuhan Pemelihara. Apakah kata akram yang berbentuk superlative ini akan dibatasi pengertiannya dalam suatu hal tertentu? Jawabannya adalah tidak. Apalagi ayat ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menyifati Tuhan dalam bentuk tersebut dari kata karim. “Wa Rabbuka al-akram” mengandung pengertian bahawa Dia (Tuhan) dapat menganugerahkan puncak dari segala yang terpuji bagi segala hambanya yang membaca. Tentunya, kita sebagai mahluk tidak dapat menjangkau betapa besar “Karam” Tuhan. Bagaimanakah mahluk yang terbatas ini dapat menjangkau sifat Tuhan Yang Maha Mutlak dan tidak terbatas itu? Namun demikian, sebagian darinya dapat diungkapkan sebagai berikut:

“Bacalah, Tuhanmu akan menagugerahkan dengan karam-Nya (kemurahan-Nya) pengetahuan tentang apa yang engkau tidak ketahui.”

Bacalah dan ulangi bacaan tersebut walaupun objek bacaan sama, nescaya Tuhanmu dengan karam-Nya akan memberikan pandangan/ pengertian baharu yang tadinya engkau belum peroleh pada bacaan pertama dalam objek tersebut.”

Bacalah dan ulangi bacaan, Tuhanmu akan memberikan kepadamu manfaat yang banyak yang tidak terhingga kerana Dia Akram (memiliki segala macam kesempurnaan).”

Di sini kita dapat melihat perbezaan antara perintah membaca pada ayat ketiga. Yakni, yang pertama menjelaskan syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika membaca, sedangkan perintah ke dua menjanjikan manfaat yang diperoleh dari bacaan tersebut.

Allah dalam ayat ketiga ini menjanjikan bahawa pada saat seseorang membaca ”demi kerana Allah”, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan, pemahaman-pemahaman, wawasan-wawasan baharu walaupun yang dibacanya itu-itu juga. Apa yang dijanjikan ini terbukti secara sangat jelas dalam “membaca” ayat Al-Quran iaitu dengan adanya penafsiran-penafsiran baharu atau pengembangan-pengembangan pelbagai pendapat dari yang telah pernah dikemukakan. Hal ini terbukti pula dengan sangat jelasnya dalam “pembacaan” alam raya ini, dengan bermunculannya penemuan-penemuan baharu yang membuka rahasia-rahasia alam.

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم

Kemudian dengan ayat ini Allah menerangkan bahawa Dia menyediakan kalam sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan itu menjadi penghubung antar manusia walaupun mereka berjauhan tempat. sebagaimana mereka berhubungan dengan perantaraan lisan. Kalam sebagai benda padat yang tidak dapat bergerak dijadikan alat informasi dan komunikasi, maka apakah sulitnya bagi Allah menjadi Nabi-Nya sebagai manusia pilihan-Nya bisa membaca, berorientasi dan dapat pula mengajar.

Allah menyatakan bahawa Dia menjadikan manusia dari ‘Alaq lalu diajarinya berkomunikasi dengan perantaraan kalam. Pernyataan ini menyatakan bahawa manusia diciptakan dari sesuatu bahan hina dengan melalui proses, sampai kepada kesempurnaan sebagai manusia sehingga dapat mengetahui segala rahasia sesuatu, maka seakan-akan dikatakan kepada mereka, “Perhatikanlah hai manusia bahawa engkau telah berubah dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling mulia, hal mana tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya.

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Kemudian dalam ayat ini Allah menambahkan keterangan tentang limpahan kurnia-Nya yang tidak terhingga kepada manusia, bahawa Allah yang menjadikan Nabi-Nya yang tidak terhingga kepada manusia, bahawa Allah yang menjadikan Nabi-Nya pandai membaca. Dialah Tuhan yang mengajar manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya yang menyebabkan dia lebih utama dari pada binatang-binatang, sedangkan manusia pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa. Oleh sebab itu apakah menjadi suatu keanehan bahawa Dia mengajar Nabi-Nya pandai membaca dan mengetahui bermacam-macam ilmu pengetahuan serta Nabi SAW. sanggup menerimanya.

KAJIAN AYAT :

Dari uraian tersebut di atas, terdapat empat pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dengan penurunan surat al-‘alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW.

Pertama, kenapa digunakan lafal iqra’ untuk memerintahkan membaca, padahal di dalam tata bahasa Arab terdapat derivasi lain (seperti utlu/tilawah);

Ke dua, diperintahkan untuk membaca tetapi tidak ditemukan informasi mengenai objek yang akan dijadikan bahan bacaan;

Ketiga, kenapa perintah membaca perlu diulang sebanyak dua kali (ayat 1 dan 3); dan

Keempat, kenapa ajaran Islam diperkenalkan pertama kali dengan iqra’ bukan hal-hal yang langsung tentang ajarannya;

Pertanyaaan pertama, sangat berhubungam dengan khazanah kekayaan satera bahasa Arab sebagai bahasa al-quran. Satu pengertian dalam bahasa Arab sering ditemukan dalam bentukan kata yang berbeza. Masing-masing bentukan itu memiliki makna yang juga berbeza. Hal inilah yang menjadi keunggulan bahasa Arab dari bahasa lainnya. Para ahi satera dan bahasa menyatakan kalau anda akan mengarang dan ingin karya tersebut dibaca oleh masyarakat seratus bahkan seribu tahun lagi maka gunakanlah bahasa Arab. Buktinya, kitab-kitab klasik di berbagai bidang ilmu yang dikarang ratusan tahun yang lalu masih digunakan sebagai referensi oleh para pakar saat ini, disebabkan bahasanya tahan uji dengan perjalanan waktu, tetap kaya makna bila dikaji, menakjubkan!

Perintah membaca pada ayat tersebut menggunakan kata imperatif/amar (iqra’: bacalah olehmu) yang berasal dari kata dasar qara’a. Bila dirujuk berbagai mu’jam/kamus bahasa, kata membaca yang berasal dari qara’a secara etimologi bererti mengumpulkan, kerana proses yang dilakukan adalah mengumpulkan beberapa huruf lalu menjadi beberapa kata dan terangkai dalam untaian kalimat, setelah itu diucapkan. Berdasarkan pengertian mengumpulkan tersebut, perintah iqra mencakup makna yang sangat luas, iaitu: bacalah, fahamilah, telitilah, cermatilah, sampaikanlah, telaah-lah, dalami-lah, renungkanlah yang dilakukan secara tajam dan mendalam. Terjemahan “bacalah” dalam bahasa Malaysia sebenarnya “terlalu kurus” untuk memuat makna luas yang dimiliki kata “iqra’” tersebut.

Dalam pengertian membaca lainnya juga digunakan kata tala-yatlu-tilawah. Pemakaian kata ini di dalam bahasa al-Quran bersifat khusus hanya kepada sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang benar dan bersumber dari Allah SWT. Seperti Q.S al-Baqarah:252, Q.S al-Maidah: 27, menyatakan segala yang dibacakan (dengan kata dasar tala-tilawah) adalah al-haq (informasi yang bersumber dari Allah SWT). Berbeza halnya dengan kata iqra’ digunakan untuk informasi yang bersumber dari Allah, manusia, alam, dan lainnya. Kata tala-tilawah juga digunakan untuk membaca sesuatu yang sudah pasti (kongkrit/teks) sedangkan kata qara’a-qiraah menjangkau pengertian yang sangat luas meliputi segala hal yang kongkrit dan abstrak, tajam dan mendalam dengan sasaran pemahaman terhadap berbagai hal. Di Nusantara dikenal musabaqah tilawatil quran bukan musabaqah qiraatil quran, kerana kata qiraat sasarannya lebih luas dibandingkan tilawah.

Pertanyaan  ke dua, ayat tersebut memerintahkan iqra’ yang bererti bacalah, telitilah, fahamilah, cermatilah, dalamilah, akan tetapi tidak dijelaskan apa yang mesti dibaca dan difahami (objek iqra’). Dalam kaedah bahasa apabila suatu rangkaian kalimat tidak disebutkan objeknya, hanya disampaikan secara mutlak, bererti objeknya bersifat umum sejauh jangkauan kemutlakan “kata kunci”nya. Kata kunci yang dimaksud adalah “iqra” yang memiliki cakupan makna luas. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahawa objek iqra’ pada ayat tersebut sangat umum dan luas.

Yang dijelaskan di dalam ayat hanya gambaran tentang cara membaca iaitu bismi rabbika (dengan nama Tuhanmu). Ada dua kesimpulan cara membaca dalam hal ini, pertama melakukan kegiatan iqra’ dengan ikhlash ingin menggapai redha Allah kerana hakikat ilmu adalah milik-Nya, dan perkara-perkara berkaitan iqra’ tidak boleh bertentangan dengan aturan dan norma Allah.

Dalam hal objek iqra’ ini, pakar tafsir Muhammad Abduh berpendapat bahawa objek yang harus dibaca adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tersebut dapat dikategorikan dalam dua bentuk: pertama, ayat-ayat yang tertulis dan diturunkan yang dikenal dengan ayat munazzalah dan inilah wahyu yang diturunkan kepada Rasul berupa al-Quran dan Sunnah.  ke dua, ayat-ayat yang tercipta yang dikenal dengan ayat kauniah (fenomena alam) berupa alam semesta serta segala isinya serta semua peristiwa yang terjadi di dalamnya. Dengan demikian setiap pencarian pemahaman dan penelitian teradap apa saja merupakan manifestasi perintah iqra yang dituju ayat. Tidak disebutkan objek dan batasan iqra’ mengisyaratkan betapa luasnya perkara-perkara berkaitan iqra’ yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi manusia untuk dibezah dan digali setiap zaman.

Pertanyaan ketiga, berhubungan dengan perulangan perintah iqra’ sebanyak dua kali ayat pertama dan ketiga yang memiliki keterkaitan yang erat. Pemahaman bahasa memberikan kesimpulan bahawa perulangan kata bererti menegaskan kata yang pertama atau menyatakan pengertian kata yang  ke dua berbeza dengan dengan yang pertama. Sehingga ayat ketiga dapat difahami pengertiannya sebagai berikut:

1. Teruslah membaca, nescaya Tuhanmu akan menganugerahkan ilmu pengetahuan yang selama ini belum pernah diketahui manusia;

2. Bacalah, dan ulangilah membaca bacaan tersebut (walaupun objeknya sama), nescaya Tuhanmu akan memberikan anugerah-Nya dengan memberikan pemahaman yang baharu yang belum diperoleh pada kegiatan iqra’ pertama.

Pertanyaan keempat, berhubungan dengan perkenalan Islam terhadap umatnya diawali dengan perintah iqra’ (telitilah, bacalah, fahamilah, dan lainnya) bukan dengan prinsip atau pun ajaran-ajaran dogmatis. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyentuh potensi-potensi yang dimilik oleh manusia seperti akal, kalbu, hawas (media indrawi) agar menemui ayat-ayat Allah bila dan dimanapun. Sehingga dengan penemuan pemahaman yang benar terhadap objek iqra’ tersebut akan menjadikan manusia mencari iman dan menerima Islam secara logis, argumentatif, kuat dan mendasar. Hal inilah yang dikhuatirkan oleh para pemikir di luar Islam bahawa apabila peradaban manusia makin maju maka konsep ajaran Islam akan semakin bersinar dan terbukti kebenarannya. Beberapa tokoh cendikiawan abad moden ini telah menemui pemahaman ayat-ayat Allah melalaui proses iqra’ tersebut, seperti Dr. Rosyad Khalifah, seorang doktor biokimia Mesir yang menetap di Amerika, Dr. Syauki al-Fataki, dokter di salah satu rumah sakit di kota Tokyo, Jepang, Dr. Murice Buchaille, ahli bezah di salah sebuah hospital terbesar di kota Paris, Perancis. Pemahaman dan penelitian mendalam yang mereka lakukan berakhir dengan menemui kebenaran Islam. Kemudian dengan Islam berasaskan iqra’ yang selalu dikembangkan telah membawa ratusan ribu masyarakat di persekitaran mereka juga memeluk agama Islam

KESIMPULAN:

Setelah ditinjau dari pengertian kata iqra’, objek kajiannya, pengulangan dalam redaksi ayat serta latar belakang pemilihan iqra’ sebagai ayat pertama turun, dapat disimpulkan, bahawa iqra’ adalah kata kunci untuk mencapai kejayaan dan keberhasilan manusia menuju peradaban tinggi dan bermartabat. Sehingga tidak menghairankan apabila tuntutan pertama kepada umat Islam adalah iqra’, yang menyimpan dorongan kuat untuk menjadi umat terbaik dari segi peradaban, mulia dalam hal martabat, bertauhid dalam mengkaji ayat-ayat Ilahi.

Perintah iqra’ juga memberi isyarat bahawa masyarakat yang maju dan berkembang adalah masyarakat yang memiliki nilai baca yang tinggi terhadap berbagai hal. Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat moden hari ini diawali dengan proses iqra’. Semakin banyak kegiatan iqra’ akan selalu menciptakan peradaban baharu dan kemajuan, begitu pula sebaliknya semakin sedikit usaha iqra’ akan membawa kemiskinan peradaban, sukar untuk maju dan lamban menggapai perkembangan.

Demikianlah, perintah membaca merupakan perintah yang paling berharga yang dapat diberikan kepada ummat manusia. Kerana, membaca merupakan jalan yang mengantar manusia mencapai darjat kemanusiaannya yang sempurna. Sehingga, tidak berlebihan bila dikatakan bahawa membaca adalah syarat utama untuk membangun peradaban. Dan apabila diakui bahawa semakin luas pembacaan semakin tinggi peradaban, demikian pula sebaliknya. Maka, tidak mustahil jika pada suatu ketika, manusia akan didefinisikan sebagai ”Makhluk Membaca”, suatu definisi yang tidak kurang nilai kebenarannya dari definisi-definisi lainnya semacam makhluk sosial atau mahluk berfikir. Kata seorang ahli falsafah, orang yang selalu membaca ibarat minum air laut, semakin diminum akan semakin membuat kering kerongkongannya kerana semakin banyak membaca akan merasakan kekurangan diri yang tidak sebanding dengan luasnya ayat-ayat Allah di alam jagad raya ini.

Kredit: Ahmad Widayat (http://ahmadwidayat.wordpress.com/2009/12/17/35/)

The Importance and The Good of Reading Books

Books are people’s best friend. Well, for some people, dogs may be their bestfriend. But for people like me, who does not speak too much and are less socialize, books have been my favorite thing in this whole world. This is because books are always around us, there is always something new to read or write about. There are lots of importance in reading books. Let me elaborate some for you, dear readers.

First and foremost, books are important in studies. Ever since our people had education, books are the most used media up until now. Surely nowadays, there are more advanced technologies for us to gain knowledge from without even opening a book like ebook on handphones. But do you your remember your first book? The feeling of happiness and the excitement to finally be owning a book? Well, I do. And here I state that education will never be complete without the usage of books.

Next, it is better if we read books rather than hanging around with our laptops, handphones or tablets all the time. The long term effects of the rays might cause us regrets later. For example, impaired eye – sightedness. The rays from the light of all those gadgets could caused impaired eye – sightedness. Studies have proved this fact. So now, can you guess which is better for us? I bet you can. Books, of course!

It is also really good to read books because we can get the feeling of the old days. Specifically, in the 20th century. The old days are always the best. That is when we started to develop, right?

And here is another benefits of reading books. They do not get broken. Unless you purposely do it, of course. Yes, they get old, looks like rags, but if you do not mess with books and keep them very clean and neatly, they could last for years. And as for me, I just love the smell of old books. It is so good and fascinating. Don’t you think so too?

Well, wrapping it up here, books are great because they are our long term bestfriend. And we can carry them around with us where ever we go, and at anytime, anywhere, Hurray for books!

Nota:
Artikel ini merupakan hasil tulisan NUR SYAHERRA BINTI LAINDON (gambar atas), pelajar Tingkatan 5, SM St Francis Xavier, Keningau, Sabah, sempena pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Daerah Keningau 2014.

Nur Syaherra merupakan pemenang (Johan) bagi Kategori Bahasa Inggeris (Sekolah Menengah) di dalam pemilihan tersebut. Nur Syaherra akan mewakili Daerah Keningau ke Peringkat Zon Pedalaman, dimana melibatkan 4 buah daerah iaitu Keningau, Tenom, Nabawan dan Tambunan. Jika terpilih, beliau akan mewakili Zon Pedalaman ke pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Negeri Sabah.

Updated: Nur Syaherra Laindon telah berjaya terpilih mewakili Zon Pedalaman ke pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung pada 2 – 6 Mac 2014. Tahniah dan semoga berjaya!

Membaca: Sekadar Hobi?

Apakah hobi anda? Beraneka jawapan yang anda akan perolehi; memancing, menanam pokok bunga, memelihara kucing dan sebagainya. Namun, perkara yang mungkin mengejutkan apabila orang mengatakan: “Hobi saya membaca.”

Adakah betul jika ada orang mengatakan: “Hobi saya minum air?” Walhal minum air ialah suatu keperluan. Bukankah pelik jika ada orang menyatakan hobinya ialah makan tengah hari dan tidur pada waktu malam? Sebagaimana makan, minum dan tidur itu merupakan keperluan, begitu juga membaca.

Dari sudut lain pula, adakah Allah SWT menurunkan wahyu pertama dengan arahan “Iqra” (bacalah) itu hanya berfungsi sebagai satu hobi? Jika begitu, membaca dilakukan pada masa lapang sahaja. Maka jadilah amalan membaca setaraf dan boleh ditukar dengan hobi lain seperti memancing, menanam pokok bunga atau mengumpul setem.

Islam Agama Membaca
Membaca sewajarnya diletakkan sebagai satu keutamaan, bukannya bertaraf hobi. Membaca tidak terhad kepada satu atau dua buah buku. Bukan juga membaca sehari dalam seminggu atau sebulan dalam setahun. Seharusnya membaca menjadi “makanan harian” dalam kehidupan. Maka usah biarkan hari-hari berlalui tanpa membaca.

Bahan bacaan juga mestilah bukan yang kosong dan sia-sia. Sebaliknya yang berguna dan bermanfaat. Bacalah dengan hasrat membina bukan memusnahkan, dan untuk memperoleh kebaikan bukan merosakkan.

Sejarah penurunan al-Quran membawa mesej bahawa membaca sangat penting. Jika tidak, masakan wahyu pertama berupa perintah “bacalah”.

Ayat al-Quran yang pertama meletakkan satu batu asas penting dalam konteks keimanan yang luas. Dalam erti kata lain, setiap urusan, gerak geri, langkah dan tindakan hendaklah dimulakan dengan menyebut nama Allah SWT. Allah yang menciptakan makhluk, maka Dialah yang mengajar kita.

Wahyu sulung ini menunjukkan bahawa pembinaan tamadun manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berasaskan ilmu pengetahuan. Jalannya tidak lain iaitu melalui pembacaan.

Tidak dinafikan bahawa tradisi menulis dan membaca sudah wujud sebelum kelahiran Islam lagi. Namu perkembangan ilmu pengetahuan hanya berkembang pesat sejurus selepas kebangkitan Islam.

Buktinya, ribuan jilid kitab Islam dalam pelbagai bidang ilmu terhasil. Inti pati maklumat kesemua kitab tersebut berasal dari al-Quran. Ini merupakan satu kesan mukjizat yang sangat menakjubkan. Sekaligus membuktikan bahawa Islam agama berasaskan pembacaan dan penulisan.

Kuasa Membaca
Kesan tulisan yang dibaca lebih berpengaruh berbanding suara yang didengar. Asasnya, pembacaan mewujudkan interaksi di antara pembaca dan bahan yang dibaca. Hal ini berlainan dengan suara yang hanya didengar. Bahan yang didengar tidak semestinya wujud secara fizikal. Mungkin inilah di antara hikmah di sebalik nama al-Quran. Al-Quran bermaksud yang dibaca, bukan didengar.

Kita tidak menafikan kesan baik cara pembelajaran lain seperti berteraskan multimedia audio-visual, uji kaji dan pengamatan. Kesemua cara tersebut mempunyai kekuatan tersendiri. Di antaranya kepupayaan merangsang minda melalui pendengaran dan penglihatan secara lebih optimum. Namun, membaca kekal sebagai cara utama memperolehi ilmu. Sseolah-olah Allah mengajar kita bahawa betapa banyakpun teknologi pengajaran dan pembelajaran sekalipun, kita tetap perlu membaca.

Keupayaan membaca dan menulis amat penting bagi mana-mana negara yang mahu memacu kemajuan dan kemakmuran. Keadaan ini jelas pada awal perkembangan Islam dan semasa proses membentuk negara Islam. Tawanan perang Badar dikehendaki mengajar orang Islam membaca sebagai syarat penebusan diri. Ini satu strategi penting yang Rasulullah lakukan dalam proses membina negara Islam yang bersepadu dan maju.

Jambatan Ilmu
Mebaca bukan sahaja bermanfaat untuk si pembaca, bahkan kesannya meluas. Ilmu yang ada dapat digunakan untuk faedah dan manfaat banyak pihak. Secara tidak langsung, warga yang membaca akan membantu memajukan masyarakat dan negaranya.

membaca_bukuSebaliknya tanpa ilmu pengetahuan, seseorang itu amat sukar untuk mengubah keadaan diri, apatah lagi mengubah masyarakat dan negaranya.

Sama-samalah kita berpegang kepada ungkapan emas “membaca jambatan ilmu”. Budaya membaca amat penting kepada masyarakat dan negara kita yang sedang menuju pembentukan negara maju pada masa akan datang.

Ringkasnya, kemajuan sesebuah negara tidak dapat dipisahkan daripada tabiat membaca dalam kalangan rakyatnya.

Membaca dapat menyuburkan akal seperti hujan menyuburkan tanaman. Membaca menjadi penghubung antara manusia dan ilmu. Ilmu itulah yang membentuk keperibadian. Ambillah manfaat daripada apa-apa yang dibaca. Kita ialah apa yang kita baca. Namun jika tidak diambil manfaatnya, kita masih orang yang sama walaupun bahan yang kita baca setinggi gunung. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Apa-apa pun hasil pembacaan, paling penting kita dapat mengenal Allah, Tuhan Penguasa Alam. Lalu kita mengakui keagungan dan tunduk patuh kepada-Nya. Bukan menderhaka, ingkar dan kufur terhadap-Nya.

“Buku” Wajib Dibaca
Al-Quran ialah “buku” yang mesti dibaca kerana ia manual kehidupan mahluk Allah. Namun amat mendukacitakan kerana realiti tidak menyokong hakikat ini. Kita berjaya melahirkan jurutera, doktor dan ilmuwan yang hebat dalam setiap bidang. Ramai antara mereka yang dangkal terhadap asas-asas agama, buta al-Quran dan kosong jiwanya tanpa ilmu-ilmu Islam.

Bacalah al-Quran secara istiqamah walaupun sebaris ayat sehari. Perkara yang penting, mesej ayat yang dibaca itu hendaklah difahami dan dihayati. Seterusnya diterjemahkan prinsipnya dalam kehidupan.

Sebaris ayat sehari lebih baik berbanding bertadarus sekali setahun hanya pada bulan Ramadan. Mari kita jadikan al-Quran bahan bacaan harian bukannya hiasan.

Sumber: Ustaz Roslan Yasnain (Solusi: Isu 54)

Membaca Jambatan Ilmu

“Membaca Jambatan Ilmu”, demikian ayat yang sudah acap kali kita dengar dan sering terpampang terutamanya di pusat-pusat ilmu, contohnya perpustakaan. Sebagai manusia, kita digalakkan untuk rajin membaca kerana membaca menjanjikan pelbagai kesan positif terhadap diri seseorang individu.

Seseorang insan yang rajin membaca dapat meningkatkan sahsiah diri yang baik. Melalui pembacaan dari sumber yang berkualiti, pembaca dapat mengenali dan memahami sesuatu perkara dengan lebih mendalam dan dapat mengajar kita pelbagai nilai murni yang harus diamalkan dalam kehidupan seharian. Hasil pembacaan juga dapat memberi panduan dan mengelokkan diri daripada melakukan perkara-perkara negatif yang boleh membawa implikasi buruk terhadap diri sendiri dan orang lain.

Selain itu, seseorang yang mengamalkan tabiat membaca sebagai santapan minda harian seperti surat khabar, akan dapat mengikuti arus perkembangan dunia dan isu-isu semasa yang berlaku di dalam atau di luar negara. Hal ini sudah tentu akan membolehkan seseorang menjadi manusia serba tahu dan berilmu pengetahuan luas.

Sebagai seorang pelajar, sudah tentu fokus utamanya adalah untuk belajar. Oleh itu, dengan membaca pelajar dapat menimba lebih banyak ilmu pengetahuan dan maklumat agar mempunyai haluan ke arah masa hadapan yang lebih cerah. Ini dapat dibuktikan dengan prestasi akademik seseorang pelajar yang sentiasa di tahap yang lebih baik.

Melalui pembacaan yang baik, dapat melatih dan menjadikan diri pelajar lebih berdisiplin dan seterusnya menjadi contoh ikutan dan modal insan yang cemerlang.

Ditulis oleh: Adik Pameza Abd Harip ( Tingkatan 5, SMK Keningau II, Keningau, 2011)
Adik Pameza merupakan calon Tokoh NILAM mewakili Daerah Keningau ke pemilihan peringkat Zon Pedalaman 2011.

Faedah Membaca

Program SMS Prepaid Terunggul Dari MYeCASH
Membaca buku akan membuka wawasan kalbu, menghasilkan berbagai pelajaran dan nasihat. Membaca buku akan memberikan berbagai bekalan hikmah, dapat melancarkan lisan, meningkatkan kemampuan berfikir, mengukuhkan pengetahuan tentang beraneka ragam hakikat dan akan menghilangkan yang syubhat. Membaca buku merupakan hiburan bagi yang menyendiri, bisikan bagi hatinya, teman bicara bagi yang berjaga malam. Setiap kali pengetahuan yang telah dibaca diulang kaji, dikuasai dan disaingi, maka akan semakin membuahkan hasilnya yang siap dipetik kerana telah matang di pokoknya dan menghasilkan buahnya setiap saat dengan izin Tuhannya apabila diperlukan, kerana pengetahuan telah dikuasai dan telah menetap di tempat kediamannya (di hati).

Sebaliknya keengganan untuk membaca dan meninggalkan pemikiran terhadap kitab-kitab serta tidak mahu mentelaahnya sendiri, sama dengan mengekang kelancaran lisan, membatasi pembentukan perwatakan, membuat fikiran menjadi beku, aqal pun mnejadi tegang, watak menjadi mati dan modal pengetahuan menjadi layu, serta fikiran menjadi gersang. Mengapa demikian? Kerana buku selalu mengandungi faedah, perumpamaan, hal yang baru, cerita, konsep atau perkara yang jarang ditemui.

Demikian faedah membaca yang sememangnya sangat banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya. Oleh itu, marilah memohon perlindungan dari Allah dari pupusnya cita-cita, lemahnya tekad di dalam jiwa dan bekunya semangat jiwa, kerana sesungguhnya hal ini merupakan musibah yang paling besar.

Nota:

Artikel ini dipetik terus daripada buku bertajuk ‘Jangan Bersedih’ tulisan Dr. Aidh bin Abdullah Al-Qarni terjemahan Noraine Abu, muka surat 431.

Kepentingan Membaca

Tidak ada sesiapa menafikan peri pentingnya aktiviti membaca di dalam kehidupan. Membaca menjadi akar tunjang kekuatan seseorang individu, malah sesuatu bangsa dan sesebuah negara. Dikatakan bahawa betapa kuat pun sistem ketenteraan atau sistem ekonomi sesebuah negara, pasti akan tumbang jua akhirnya jika tidak didasari oleh ketinggian ilmu pengetahuan. Di peringkat awal, sudah tentu ilmu pengetahuan diperoleh melalui proses pembacaan.

Menyedari akan hal ini, pada tahun 1989, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil daya usaha untuk memperkenalkan Program NILAM melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca. Arahan tersebut menghendaki setiap sekolah melaksanakan Program Galakan Membaca NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) secara terancang dan teratur.PS041Di peringkat sekolah, telah terbukti bahawa amalan dan tabiat membaca di kalangan pelajar telah melahirkan individu yang menyerlah dalam pelbagai aspek. Kecemerlangan mereka tidak khusus kepada bidang akademik sahaja, malah memberi kesan langsung terhadap keterampilan, peribadi mulia, sahsiah dan tingkah laku. Pada ketika sama, sekolah yang memberi keutamaan terhadap aspek pembacaan di kalangan pelajarnya turut meraih kecemerlangan.

Tidak hairanlah pihak Kementerian Dalam Negeri juga turut mengambil pendekatan yang sama apabila mewajibkan semua kakitangan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dan pelatih Pusat Serenti mengikuti Kempen Galakan Membaca melalui Pekeliling Pentadbiran AADK/KP/2/2008: Pekeliling Kempen Galakan Membaca Agensi Antidadah Kebangsaan. Apa yang diharapkan, melalui program membaca pegawai AADK akan lebih berwibawa di dalam menjalankan tugas mereka serta memberikan maklumat dan keyakinan kepada pelatih Pusat Serenti apabila kembali berhadapan dengan masyarakat.

Terbaharu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan arahan kaedah latihan secara pembacaan menggantikan hari berkursus. Surat ini menghendaki setiap penjawat awam mempertingkatkan kemahiran mereka melalui pembacaan buku. Setiap pegawai dan kakitangan dikehendaki membaca, merekod dan mempersembahkan dapatan mereka. Pemilihan buku perlu ada hubung-kaitnya dengan bidang tugas sedia ada. Program membaca buku ini bertujuan memenuhi dasar latihan sekurang-kurangnya 7 hari kursus dalam setahun bagi setiap kakitangan kerajaan.

Ceramah ‘Kepentingan Membaca’ di SMK Keningau II, Keningau, Sabah
Catatan saya pada kali ini berkaitan kepentingan membaca. Catatan ini dibuat setelah saya dijemput oleh Pengetua SMK Keningau II, Keningau untuk memberi penjelasan kepada pelajar-pelajarnya tentang kepentingan membaca pada 13 Mei 2010 lepas. Catatan ini saya sediakan dalam tempoh yang sangat singkat kerana kekangan tugasan lain. Mujurlah rakan saya Sdra Losinin Johalin dari PKG Ranau, Cik Morelance Stanza dan Cik Florina yang kebetulan sedang menjalani Latihan Industri di PKG Keningau telah membantu saya menyediakan bahan. Selain itu rujukan saya yang lain ialah maklumat yang boleh didapati dari internet serta buku Penjelasan Budaya Ilmu oleh Wan Mohd. Nor Wan Daud. Catatan ini berbentuk poin-poin ringkas sahaja dan boleh disampaikan selama sejam.

Sebagai panduan dan memudahkan penyampaian kepada pelajar serta untuk mengelakkan kekeliruan, beberapa istilah perlu difahami iaitu membaca, literasi (literasi maklumat), ilmu serta budaya ilmu. Hal ini kerana ia saling berkaitan antara satu sama lain. Catatan ini juga hanyalah berkenaan Kepentingan Membaca sahaja tanpa menyentuh aspek lain yang berkaitan seperti kemahiran membaca, teknik-teknik membaca, literasi maklumat, jenis-jenis buku dan sebagainya. Selain itu, saya amat mengharapkan input tambahan dari pembaca agar catatan ini kelak akan lebih mantap dan boleh digunakan.

Sila klik: Kepentingan Membaca.

Sila rujuk artikel berkaitan topik perbincangan di entri lain blog ini.

Catatan:
Anda boleh menggunakan bahan ini. Jika ada penambahbaikan, jangan lupa email kepada saya bahan tersebut agar dapat dimanfaatkan bersama. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada PN Enun (GPM SMK Keningau II). Tanpa puan, bahan ini mungkin tidak akan menjadi kenyataan.