Bacalah: Allah jamin semua manusia pasti BOLEH MEMBACA

Sempena sambutan Hari Buku Sedunia, masyarakat Malaysia juga digalakkan membaca buku. Yang terbaharu, seluruh rakyat Malaysia termasuk anak-anak kita di sekolah diminta supaya membaca buku selama 10 minit dalam program JOM MEMBACA 10 MINIT pada 22 April 2014 yang lalu.

Sehubungan itu, sebagai renungan kita bersama di pagi Jumaat yang mulia ini marilah merenungi bersama tentang seruan Allah SWT di dalam al-Quran; surah al’Alaq, iaitu Iqra’.

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
al-‘Alaq : 1-5

Allah SWT menurunkan ayat pertama Iqra’ (dalam surah al-‘Alaq), yang bermaksud, “bacalah”.
Di dalam ayat ke 2 surah ini, Allah SWT mengingatkan kita bahawa manusia dijadikan dari sehina-hina ciptaan-Nya iaitu ‘alaq yang bermaksud ‘segumpal darah’.

Membaca dalam erti kata yang mendalam: bacalah, fahamilah, telitilah, cermatilah, sampaikanlah, telaah-lah, dalami-lah, renungkan-lah – segala sumber dan kejadian di alam semesta ini. Jika kita belum fahami, maka Allah SWT memerintahkan kita agar mengulanginya lagi (membaca) sebagaimana ayat ke 3 dalam surah ini, sehinggalah betul-betul faham bahawa segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini adalah bersumber daripada ketinggiaan dan kemuliaan Allah SWT yang Maha Berkuasa.

Selepas manusia melalui proses membaca tersebut, bermula dari peringkat yang tidak berpengetahuan, kita dimuliakan oleh-Nya melalui ilmu pengetahuan yang kita perolehi, iaitu puncak segala yang terpuji dalam kalangan makhluk. Daripada ilmu pengetahuan tersebut ramai manusia yang berjaya serta hidup dengan penuh kemewahan. Namun ramai juga yang menemui kegagalan. Kejayaan dan kegagalan makhluk bernama manusia ketika hidup didunia ini hanyalah ujian Allah SWT. Firman Allah yang bermaksud:
“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.” al-Anbiya: 35

Ada manusia yang bersyukur lantas sentiasa menjaga batas dan akhlaknya terhadap yang Maha Pencipta dengan penuh sabar. Namun tidak kurang juga manusia yang gagal lalu tergolonglah mereka dalam kalangan orang-orang yang rugi.

Siapakah manusia-manusia yang rugi itu? Firman Allah yang bermaksud:
“Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Mahukah, kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi serugi-ruginya amal-amal perbuatannya? (Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan’. Surah al-Kahfi, ayat 103 & 104,

Ayat selanjutnya merupakan balasan Allah SWT terhadap orang-orang yang rugi Firman Allah yang bermaksud:
“Merekalah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan denganNya; oleh itu gugurlah amal-amal mereka; maka akibatnya Kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka, pada hari kiamat kelak. (Mereka yang bersifat) demikian, balasannya neraka Jahannam, disebabkan mereka kufur ingkar, dan mereka pula menjadikan ayat-ayatKu dan Rasul-rasulKu sebagai ejek-ejekan”. surah al-Kahfi, ayat 105 & 106

Setiap amalan manusia akan dicatat oleh Allah SWT melalui malaikatnya di kiri dan kanan. Firman Allah yang bermaksud:
“Dan demi sesungguhnya, Kami telah mencipta manusia dan Kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang (pengetahuan) Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Semasa dua malaikat (yang mengawal dan menjaganya) menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya; yang satu duduk di sebelah kanannya, dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya).” Qaaf: 16-18

SubahanaAllah…Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu. Pada hari pengadilan nanti, semua manusia akan diberi catatan amalan masing-masing. Kala itu, sekalian manusia dijamin BOLEH MEMBACA oleh Allah SWT walaupun semasa di dunia dahulu buta huruf.

Firman Allah SWT yang bermaksud:
“(Lalu Kami perintahkan kepadanya): “Bacalah Kitab (suratan amalmu), cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu (tentang segala yang telah engkau lakukan)”. al-Isra: 14

“Ingatlah suatu hari yang saat itu Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitab itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.” al-Isra ayat 71.

“Maka adapun orang yang diberi kitabnya dari arah kanannya, akan diperhitungkan amal perbuatannya dengan mudah, dan kembali kepada ahlinya riang gembira. Adapun orang yang diberikan kitab amalannya dari arah kirinya dia akan mengalami kesengsaraan, dan dimasukkan ke dalam Neraka Sa’ir.” al- Insyiqaq ayat 7 – 12.

Kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yang ‘Ummi’ (buta huruf), di dalam bahasa Arab, bahasanya yang sungguh indah dan sempurna… tidak kira latar belakangnya samada celik huruf atau buta huruf semasa di dunia dahulu, di akhirat kelak pasti dijamin oleh Allah SWT boleh membaca kitab amalan masing-masing. Kitab amalan tersebut diterima melalui tangan kiri atau tangan kanan.

Ya Allah …sesungguhnya aku hamba-Mu yang lemah. Engkau kurniakanlah kepada ku kekuatan untuk melaksanakan segala perintah-Mu dan janganlah hendaknya segala kekuatan yang Engkau kurniakan ini untukku lalai , malas dan alpa sehingga aku meninggalkan segala perintah-Mu. Amin yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Falsafah Iqra’ : Bacalah

Firman Allah SWT :

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-‘alaq : 1-5)

Surah ini disepakati turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, bahkan hampir semua ulama sepakat bahawa wahyu al-Qur’an pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah lima ayat pertama surat al-‘Alaq. Thabathaba’i menulis bahawa dari konteks uraian ayat-ayatnya tidak mustahil bahawa keseluruhan ayat-ayat surat ini turun sekaligus. Sedang Thahir Ibn ‘Asyur menyatakan bahawa lima ayatnya yang pertama turun pada tanggal tujuh belas Ramadhan. Pendapat ini dianuti oleh banyak ulama.

ASBABUN NUZUL :

Untuk lima ayat wahyu pertama ini, kami telah berusaha untuk mendapatkan asbabun nuzulnya, namun kerana terbatasnya literatur, kami tidak menemui asbabun nuzulnya.

TAFSIR MUFRADAT :

1. Kata iqra’ yang terambil dari kata qara’a pada mulanya bererti “menghimpun”.  Apabila seseorang merangkai huruf atau kata kemudian seseorang itu mengucapkan rangkaian tersebut, seseorang tersebut telah menghimpunnya atau, dalam bahasa Al-Quran, qara’tahu qiratan. Erti asal kata ini menunjukan bahawa iqra’, yang diterjemahkan dengan “bacalah”. Di dalam kamus-kamus bahasa, beraneka ragam erti dari kata tersebut antara lain menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui cirri-cirinya, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat dikembalikan kepada hakikat “menghimpun” yang merupakan erti akar tersebut.

2. Iqra’ bismi Rabbik, huruf ba’ pada kata bismi dapat difahami berfungsi penyertaan atau mulabasah sehingga dengan demikian ayat tersebut bererti “bacalah disertai dengan nama Tuhanmu”. Dengan kalimat tersebut, Alqur’an tidak sekadar memerintahkan untuk membaca, tetapi membaca adalah lambang dari segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif mahu pun pasif.

3. Kata al-insan bererti manusia, kata ini menggambarkan manusia dengan berbagai keragaman sifatnya. Kata ini berbeza dengan kata basyar yang juga diterjemahkan dengan manusia, tetapi mengandung makna yang lebih banyak iaitu mengacu kepada manusia dari segi  fizik serta nalurinya yang tidak berbeza antara seseorang manusia dengan manusia lain.

4. Kata ‘alaq, dalam kamus bahasa Arab diertikan sebagai segumpal darah, tetapi ada juga yang memahaminya dalam erti sesuatu yang tergantung di dinding rahim. Dari erti yang ini kata ‘alaq difahami sebagai berbicara tentang sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi selalu bergantung dengan yang lain.

5. Kata al-akram, bisa diterjemahkan dengan yang mahal, paling pemurah atau semulia-mulia. Kata ini terambil dari kata karama yang antara lain bererti : memberikan dengan mudah dan tanpa perlu dibalasi, bernilai tinggi, terhormat, mulia, setia dan sifat kebangsawanan.

6. Kata al-qalam terambil dari kata kerja qalama yang bererti memotong ujung sesuatu. Kata qalam di sini dapat bererti hasil dari penggunaan alat yang berupa pena, iaitu tulisan.

TAFSIR AYAT :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dinyatakan bahkan Nabi SAW. datang ke gua Hira’, suatu gua yang terletak di atas sebuah bukit di pinggir kota Mekah untuk berkhalwat beberapa malam. Kemudian sekembali beliau pulang mengambil bekal dari rumah isteri beliau, Khadijah, datanglah jibril kepada beliau dan menyuruhnya membaca.

Nabi menjawab: “Aku tidak bisa membaca” Jibril merangkulnya sehingga Nabi merasa sesak nafas. Jibril melepaskannya; sambil berkata: “Bacalah”. Nabi menjawab: “Aku tidak bisa membaca”. Lalu. dirangkulnya lagi dan dilepaskannya sambil berkata: “Bacalah”. Nabi menjawab: “Aku tidak bisa membaca”, sehingga Nabi merasa payah, maka Jibril membacakan ayat 1 sampai ayat 5 surah Al `Alaq.

Lalu Nabi SAW. dengan gemetar dan ketakutan pulang menemui isteri beliau dan mengatakan: “Selimutilah aku! Selimutilah aku!”. Nabi terus diselimuti sehingga hilanglah kegelisahannya. Lalu beliau menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi dan beliau menambahkan: “Aku sangat khuatir apa yang akan terjadi atas diriku” Khadijah berkata: “Tak usah khuatir; malah seharusnya engkau gembira; demi Allah, sekali-kali Tuhan tidak akan menyusahkanmu. Engkau menghubungkan silaturrahmi, berbicara benar, membantu orang-orang yang tidak mampu, menghormati tamu dan meringankan kesulitan-kesulitan penderita”.

Kemudian Khadijah membawa Nabi SAW. menemui Waraqah bin Naufal (anak paman Khadijah). Waraqah bin Naufal adalah seorang beragama Nasrani. Ia banyak menulis buku yang berbahasa Arab dan bahasa Ibrani yang berasal dari Injil. Ia adalah seorang tua lagi buta.

Khadijah berkata kepadanya: “Wahai anak pamanku, dengarlah cerita dari anak saudaramu ini!”. Lalu Waraqah bertanya: “Apakah yang ingin engkau ketahui wahai anak saudaraku?”. Lalu Nabi SAW. menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi di gua Hira’. Kemudian Waraqah berkata: “Itu adalah Jibril yang pernah datang menemui Isa A.S.; sekiranya saya ini seorang pemuda yang tangkas dan kiranya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu”, maka Nabi bertanya: “Apakah mereka akan mengusir aku?”. Jawab Waraqah: “Ya! hanya sedikit yang mengemban apa yang engkau bawa ini dan banyak yang memusuhinya, maka jika aku masih kuat hidup di waktu itu pasti aku akan membantumu sekuat-kuatnya”. Tidak lama sesudah itu Waraqah pun meninggal dunia. (HR. Imam Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut jelaslah bahawa lima ayat pertama surah Al `Alaq ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan sebagai rahmat dan panggilan Allah yang pertama kali yang dihadapkan kepada Nabi SAW. Allah menyuruh Nabi agar membaca sedang beliau tidak pandai membaca dan menulis, maka dengan kekuasaan Allah ini beliau dapat mengikuti ucapan Jibril. Dan Allah akan menurunkan kepadanya suatu Kitab yang akan menjadi petunjuk bagi manusia. Maksudnya, bahawa Allah yang menjadikan dan menciptakan seluruh makhluk Nya dari tidak ada kepada ada, sanggup menjadikan Nabi-Nya pandai membaca tanpa belajar.

Iqra’ atau perintah membaca, adalah kata pertama dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. Kata ini sedemikian pentingnya sehingga diulang dua kali dalam rangkaian wahyu pertama. Mungkin menghairankan bahawa perintah tersebut ditujukan pertama kali kepada seseorang yang tidak pernah membaca suatu kitab sebelum turunnya Al-Quran, bahkan seorang yang tidak pandai membaca suatu tulisan sampai akhir hayatnya, sebagaimana firman Allah :

“dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Quran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari (mu). (QS 29:48),

Namun, kehairanan ini akan sirna jika disedari erti iqra’ dan disedari pula bahawa perintah ini tidak hanya ditujukan kepada peribadi Nabi Muhammad saw semata-mata, tetapi juga untuk ummat manusia sepanjang sejarah kemanusiaan, kerana realisasi perintah tersebut merupakan kunci pembuka jalan kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi.

Iqra’ demikian perintah Tuhan yang disampaikan oleh Jibril. Tetapi apa yang harus dibacanya? “Ma aqra?” demikian pertanyaan Nabi- dalam suatu riwayat- setelah berulang-ulang kali Jibril menyampaikan perintah tersebut sambil merangkul beliau, sebagaimana cerita dalam hadith di atas.

Kita tidak menemui penjelasan tentang objek perintah membaca tersebut dari redaksi wahyu pertama ini, dan kerana itu ditemukan beraneka ragam pendapat para ahli tafsir.

Erti kata Qara’a dan pentingnya Membaca:

Di dalam Al-Quran erti kata Qara’a terulang tiga kali, masing-masing pada:

“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu”. (Q.S. 17 : 14)

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan” (Q.S. 96 : 1)

“Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah” (Q.S. 96 : 3)

Sedangkan kata jadian dari kata dasar tersebut, dalam berbagai bentuknya, terulang sebanyak 17 kali selain kata Al-Quran yang terulang sebanyak 70 kali.

Jika diamati, objek membaca pada ayat-ayat yang menggunakan kata dasar qara’a ditemukan bahawa ia kadangkala berhubungkait suatu bacaan yang bersumber dari Tuhan (QS 17:45 dan 10:94) dan terkadang juga objeknya adalah suatu kitab yang merupakan himpunan karya manusia atau dengan kata lain bukan bersumber dari Allah (QS 17:14).

Di sini, terdapat perbezaan antara membaca yang menggunakan kata dasar qara’a dengan membaca yang menggunakan kata dasar tala tilawatan, di mana kata terakhir ini digunakan untuk bacaan-bacaan yang sifatnya suci dan pasti benar (QS 2: 252 dan 5:27).

Di lain segi, dapat dikemukakan suatu kaedah bahawa suatu kata dalam susunan redaksi yang tidak disebutkan objeknya, maka objek yang dimaksud bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh kata tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahawa kerana kata qara’a digunakan dalam erti membaca, menelaah, menyampaikan dan sebagainya, dan kerana objeknya tidak disebut sehingga bersifat umum, maka objek kata tersebut mencakup segala yang dapat terjangkau baik bacaan yang suci yang bersumber dari Tuhan mahu pun yang bukan, baik yang menyangkut ayat-ayat yang tertulis mahu pun yang tidak tertulis, sehingga mencakup telaah terhadap alam-raya, masyarakat dan diri sendiri, ayat suci Al-Quran, majalah, surat khabar, dan sebagainya.

Objek qira’at yang sedemikian luas itu, memang dapat sedikit menyempit apabila hanya dilihat dari dirangkaikannya perintah membaca dengan qalam, baik pada ayat ke empat wahyu pertama mahu pun pada ayat  ke dua wahyu  ke dua yang menggunakan salah satu huruf alpabet (Surah Al-Qalam). Namun, harus diingat bahawa sekian pakar tafsir kontemporari memahami kata qalam sebagai segala macam alat tulis-menulis sehingga kepada mesin-mesin tulis dan cetak yang canggih, dan juga harus diingat bahawa qalam bukan satu-satunya alat atau cara untuk membaca atau memperoleh pengetahuan.

Perintah membaca, menelaah, meneliti, menghimpun, dan sebagainya dikaitkan dengan “bi ismi rabbika” (“dengan nama Tuhanmu”). Perkaitan ini merupakan syarat sehingga menuntut dari si pembaca bukan saja sekadar melakukan bacaan dengan ikhlas, tetapi juga antara lain memilih bahan-bahan bacaan yang tidak membawanya kepada hal-hal yang bertentangan dengan “nama Allah” itu.

Demikianlah, Al-Quran secara dari awal menekankan pentingnya “membaca” dan keharusan adanya keikhlasan serta kepandaian memilih bahan-bahan bacaan yang tepat.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Dalam ayat ini Allah mengungkapkan cara bagaimana ia menjadikan manusia, iaitu manusia sebagai makhluk yang mulia dijadikan Allah dari sesuatu yang melekat dan diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini serta menundukkannya untuk keperluan hidupnya dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Dan Dia berkuasa pula menjadikan insan kamil di antara manusia, seperti Nabi SAW. yang pandai membaca walaupun tanpa belajar.

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

Perintah membaca  ke dua ditemukan sekali lagi dalam wahyu pertama. Tetapi kali ini, perintah tersebut dirangkaikan dengan wa rabbuka al-akram. Ayat ini antara lain merupakan dorongan untuk meningkatkan minat baca.

Dalam Al-Quran hanya dua kali ditemukan kata al-akram iaitu pada ayat ke-3 surah Al-A’laq dan pada ayat ke-13 surah Al-Hujarat, iaitu “Inna akramakum ‘ind Allah atqakum”. Kata akram biasanya diterjemahkan dengan “Maha Pemurah” atau “Semulia-mulianya”. Untuk memahami lebih jauh erti yang sebenarnya dari kata akram, sewajarnya kita kembali kepada kata dasarnya iaitu karama yang menurut kamus-kamus bahasa Arab antara lain bererti memberikan dengan mudah dan tanpa pamrih, bernilai tinggi, terhormat, mulia, setia, dan kebangsawanan.

Dalam Al-Quran ditemukan kata karim terulang sebanyak 27 kali. Kata tersebut menyifati 13 hal yang berbeza-beza, seperti qawl (ucapan), rizq (rezeki), zawj (pasangan), malak (malaikat), zhil (naungan), kitab (surat), dan sebagainya. Tentunya, pengertian yang dikandung oleh sifat karim dalam ayat yang berbeza-beza di atas harus disesuaikan dengan subjek yang disifatinya. Kata karim pada qawl mengandung maksud ucapan yang baik, indah terdengar, benar susunan dan kandungannya, mudah difahami serta menggambarkan segala sesuatu yang ingin disampaikan pembicara. Sedangkan kata karim dan akram digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan segala sesuatu yang terpuji menyangkut subjek yang disifatinya.

Kembali kepada “Rabbuka Al-Akram”, yang disifati di sini adalah “Rabb” Tuhan Pemelihara. Apakah kata akram yang berbentuk superlative ini akan dibatasi pengertiannya dalam suatu hal tertentu? Jawabannya adalah tidak. Apalagi ayat ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menyifati Tuhan dalam bentuk tersebut dari kata karim. “Wa Rabbuka al-akram” mengandung pengertian bahawa Dia (Tuhan) dapat menganugerahkan puncak dari segala yang terpuji bagi segala hambanya yang membaca. Tentunya, kita sebagai mahluk tidak dapat menjangkau betapa besar “Karam” Tuhan. Bagaimanakah mahluk yang terbatas ini dapat menjangkau sifat Tuhan Yang Maha Mutlak dan tidak terbatas itu? Namun demikian, sebagian darinya dapat diungkapkan sebagai berikut:

“Bacalah, Tuhanmu akan menagugerahkan dengan karam-Nya (kemurahan-Nya) pengetahuan tentang apa yang engkau tidak ketahui.”

Bacalah dan ulangi bacaan tersebut walaupun objek bacaan sama, nescaya Tuhanmu dengan karam-Nya akan memberikan pandangan/ pengertian baharu yang tadinya engkau belum peroleh pada bacaan pertama dalam objek tersebut.”

Bacalah dan ulangi bacaan, Tuhanmu akan memberikan kepadamu manfaat yang banyak yang tidak terhingga kerana Dia Akram (memiliki segala macam kesempurnaan).”

Di sini kita dapat melihat perbezaan antara perintah membaca pada ayat ketiga. Yakni, yang pertama menjelaskan syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika membaca, sedangkan perintah ke dua menjanjikan manfaat yang diperoleh dari bacaan tersebut.

Allah dalam ayat ketiga ini menjanjikan bahawa pada saat seseorang membaca ”demi kerana Allah”, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan, pemahaman-pemahaman, wawasan-wawasan baharu walaupun yang dibacanya itu-itu juga. Apa yang dijanjikan ini terbukti secara sangat jelas dalam “membaca” ayat Al-Quran iaitu dengan adanya penafsiran-penafsiran baharu atau pengembangan-pengembangan pelbagai pendapat dari yang telah pernah dikemukakan. Hal ini terbukti pula dengan sangat jelasnya dalam “pembacaan” alam raya ini, dengan bermunculannya penemuan-penemuan baharu yang membuka rahasia-rahasia alam.

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم

Kemudian dengan ayat ini Allah menerangkan bahawa Dia menyediakan kalam sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan itu menjadi penghubung antar manusia walaupun mereka berjauhan tempat. sebagaimana mereka berhubungan dengan perantaraan lisan. Kalam sebagai benda padat yang tidak dapat bergerak dijadikan alat informasi dan komunikasi, maka apakah sulitnya bagi Allah menjadi Nabi-Nya sebagai manusia pilihan-Nya bisa membaca, berorientasi dan dapat pula mengajar.

Allah menyatakan bahawa Dia menjadikan manusia dari ‘Alaq lalu diajarinya berkomunikasi dengan perantaraan kalam. Pernyataan ini menyatakan bahawa manusia diciptakan dari sesuatu bahan hina dengan melalui proses, sampai kepada kesempurnaan sebagai manusia sehingga dapat mengetahui segala rahasia sesuatu, maka seakan-akan dikatakan kepada mereka, “Perhatikanlah hai manusia bahawa engkau telah berubah dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling mulia, hal mana tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya.

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Kemudian dalam ayat ini Allah menambahkan keterangan tentang limpahan kurnia-Nya yang tidak terhingga kepada manusia, bahawa Allah yang menjadikan Nabi-Nya yang tidak terhingga kepada manusia, bahawa Allah yang menjadikan Nabi-Nya pandai membaca. Dialah Tuhan yang mengajar manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya yang menyebabkan dia lebih utama dari pada binatang-binatang, sedangkan manusia pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa. Oleh sebab itu apakah menjadi suatu keanehan bahawa Dia mengajar Nabi-Nya pandai membaca dan mengetahui bermacam-macam ilmu pengetahuan serta Nabi SAW. sanggup menerimanya.

KAJIAN AYAT :

Dari uraian tersebut di atas, terdapat empat pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dengan penurunan surat al-‘alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW.

Pertama, kenapa digunakan lafal iqra’ untuk memerintahkan membaca, padahal di dalam tata bahasa Arab terdapat derivasi lain (seperti utlu/tilawah);

Ke dua, diperintahkan untuk membaca tetapi tidak ditemukan informasi mengenai objek yang akan dijadikan bahan bacaan;

Ketiga, kenapa perintah membaca perlu diulang sebanyak dua kali (ayat 1 dan 3); dan

Keempat, kenapa ajaran Islam diperkenalkan pertama kali dengan iqra’ bukan hal-hal yang langsung tentang ajarannya;

Pertanyaaan pertama, sangat berhubungam dengan khazanah kekayaan satera bahasa Arab sebagai bahasa al-quran. Satu pengertian dalam bahasa Arab sering ditemukan dalam bentukan kata yang berbeza. Masing-masing bentukan itu memiliki makna yang juga berbeza. Hal inilah yang menjadi keunggulan bahasa Arab dari bahasa lainnya. Para ahi satera dan bahasa menyatakan kalau anda akan mengarang dan ingin karya tersebut dibaca oleh masyarakat seratus bahkan seribu tahun lagi maka gunakanlah bahasa Arab. Buktinya, kitab-kitab klasik di berbagai bidang ilmu yang dikarang ratusan tahun yang lalu masih digunakan sebagai referensi oleh para pakar saat ini, disebabkan bahasanya tahan uji dengan perjalanan waktu, tetap kaya makna bila dikaji, menakjubkan!

Perintah membaca pada ayat tersebut menggunakan kata imperatif/amar (iqra’: bacalah olehmu) yang berasal dari kata dasar qara’a. Bila dirujuk berbagai mu’jam/kamus bahasa, kata membaca yang berasal dari qara’a secara etimologi bererti mengumpulkan, kerana proses yang dilakukan adalah mengumpulkan beberapa huruf lalu menjadi beberapa kata dan terangkai dalam untaian kalimat, setelah itu diucapkan. Berdasarkan pengertian mengumpulkan tersebut, perintah iqra mencakup makna yang sangat luas, iaitu: bacalah, fahamilah, telitilah, cermatilah, sampaikanlah, telaah-lah, dalami-lah, renungkanlah yang dilakukan secara tajam dan mendalam. Terjemahan “bacalah” dalam bahasa Malaysia sebenarnya “terlalu kurus” untuk memuat makna luas yang dimiliki kata “iqra’” tersebut.

Dalam pengertian membaca lainnya juga digunakan kata tala-yatlu-tilawah. Pemakaian kata ini di dalam bahasa al-Quran bersifat khusus hanya kepada sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang benar dan bersumber dari Allah SWT. Seperti Q.S al-Baqarah:252, Q.S al-Maidah: 27, menyatakan segala yang dibacakan (dengan kata dasar tala-tilawah) adalah al-haq (informasi yang bersumber dari Allah SWT). Berbeza halnya dengan kata iqra’ digunakan untuk informasi yang bersumber dari Allah, manusia, alam, dan lainnya. Kata tala-tilawah juga digunakan untuk membaca sesuatu yang sudah pasti (kongkrit/teks) sedangkan kata qara’a-qiraah menjangkau pengertian yang sangat luas meliputi segala hal yang kongkrit dan abstrak, tajam dan mendalam dengan sasaran pemahaman terhadap berbagai hal. Di Nusantara dikenal musabaqah tilawatil quran bukan musabaqah qiraatil quran, kerana kata qiraat sasarannya lebih luas dibandingkan tilawah.

Pertanyaan  ke dua, ayat tersebut memerintahkan iqra’ yang bererti bacalah, telitilah, fahamilah, cermatilah, dalamilah, akan tetapi tidak dijelaskan apa yang mesti dibaca dan difahami (objek iqra’). Dalam kaedah bahasa apabila suatu rangkaian kalimat tidak disebutkan objeknya, hanya disampaikan secara mutlak, bererti objeknya bersifat umum sejauh jangkauan kemutlakan “kata kunci”nya. Kata kunci yang dimaksud adalah “iqra” yang memiliki cakupan makna luas. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahawa objek iqra’ pada ayat tersebut sangat umum dan luas.

Yang dijelaskan di dalam ayat hanya gambaran tentang cara membaca iaitu bismi rabbika (dengan nama Tuhanmu). Ada dua kesimpulan cara membaca dalam hal ini, pertama melakukan kegiatan iqra’ dengan ikhlash ingin menggapai redha Allah kerana hakikat ilmu adalah milik-Nya, dan perkara-perkara berkaitan iqra’ tidak boleh bertentangan dengan aturan dan norma Allah.

Dalam hal objek iqra’ ini, pakar tafsir Muhammad Abduh berpendapat bahawa objek yang harus dibaca adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tersebut dapat dikategorikan dalam dua bentuk: pertama, ayat-ayat yang tertulis dan diturunkan yang dikenal dengan ayat munazzalah dan inilah wahyu yang diturunkan kepada Rasul berupa al-Quran dan Sunnah.  ke dua, ayat-ayat yang tercipta yang dikenal dengan ayat kauniah (fenomena alam) berupa alam semesta serta segala isinya serta semua peristiwa yang terjadi di dalamnya. Dengan demikian setiap pencarian pemahaman dan penelitian teradap apa saja merupakan manifestasi perintah iqra yang dituju ayat. Tidak disebutkan objek dan batasan iqra’ mengisyaratkan betapa luasnya perkara-perkara berkaitan iqra’ yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi manusia untuk dibezah dan digali setiap zaman.

Pertanyaan ketiga, berhubungan dengan perulangan perintah iqra’ sebanyak dua kali ayat pertama dan ketiga yang memiliki keterkaitan yang erat. Pemahaman bahasa memberikan kesimpulan bahawa perulangan kata bererti menegaskan kata yang pertama atau menyatakan pengertian kata yang  ke dua berbeza dengan dengan yang pertama. Sehingga ayat ketiga dapat difahami pengertiannya sebagai berikut:

1. Teruslah membaca, nescaya Tuhanmu akan menganugerahkan ilmu pengetahuan yang selama ini belum pernah diketahui manusia;

2. Bacalah, dan ulangilah membaca bacaan tersebut (walaupun objeknya sama), nescaya Tuhanmu akan memberikan anugerah-Nya dengan memberikan pemahaman yang baharu yang belum diperoleh pada kegiatan iqra’ pertama.

Pertanyaan keempat, berhubungan dengan perkenalan Islam terhadap umatnya diawali dengan perintah iqra’ (telitilah, bacalah, fahamilah, dan lainnya) bukan dengan prinsip atau pun ajaran-ajaran dogmatis. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyentuh potensi-potensi yang dimilik oleh manusia seperti akal, kalbu, hawas (media indrawi) agar menemui ayat-ayat Allah bila dan dimanapun. Sehingga dengan penemuan pemahaman yang benar terhadap objek iqra’ tersebut akan menjadikan manusia mencari iman dan menerima Islam secara logis, argumentatif, kuat dan mendasar. Hal inilah yang dikhuatirkan oleh para pemikir di luar Islam bahawa apabila peradaban manusia makin maju maka konsep ajaran Islam akan semakin bersinar dan terbukti kebenarannya. Beberapa tokoh cendikiawan abad moden ini telah menemui pemahaman ayat-ayat Allah melalaui proses iqra’ tersebut, seperti Dr. Rosyad Khalifah, seorang doktor biokimia Mesir yang menetap di Amerika, Dr. Syauki al-Fataki, dokter di salah satu rumah sakit di kota Tokyo, Jepang, Dr. Murice Buchaille, ahli bezah di salah sebuah hospital terbesar di kota Paris, Perancis. Pemahaman dan penelitian mendalam yang mereka lakukan berakhir dengan menemui kebenaran Islam. Kemudian dengan Islam berasaskan iqra’ yang selalu dikembangkan telah membawa ratusan ribu masyarakat di persekitaran mereka juga memeluk agama Islam

KESIMPULAN:

Setelah ditinjau dari pengertian kata iqra’, objek kajiannya, pengulangan dalam redaksi ayat serta latar belakang pemilihan iqra’ sebagai ayat pertama turun, dapat disimpulkan, bahawa iqra’ adalah kata kunci untuk mencapai kejayaan dan keberhasilan manusia menuju peradaban tinggi dan bermartabat. Sehingga tidak menghairankan apabila tuntutan pertama kepada umat Islam adalah iqra’, yang menyimpan dorongan kuat untuk menjadi umat terbaik dari segi peradaban, mulia dalam hal martabat, bertauhid dalam mengkaji ayat-ayat Ilahi.

Perintah iqra’ juga memberi isyarat bahawa masyarakat yang maju dan berkembang adalah masyarakat yang memiliki nilai baca yang tinggi terhadap berbagai hal. Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat moden hari ini diawali dengan proses iqra’. Semakin banyak kegiatan iqra’ akan selalu menciptakan peradaban baharu dan kemajuan, begitu pula sebaliknya semakin sedikit usaha iqra’ akan membawa kemiskinan peradaban, sukar untuk maju dan lamban menggapai perkembangan.

Demikianlah, perintah membaca merupakan perintah yang paling berharga yang dapat diberikan kepada ummat manusia. Kerana, membaca merupakan jalan yang mengantar manusia mencapai darjat kemanusiaannya yang sempurna. Sehingga, tidak berlebihan bila dikatakan bahawa membaca adalah syarat utama untuk membangun peradaban. Dan apabila diakui bahawa semakin luas pembacaan semakin tinggi peradaban, demikian pula sebaliknya. Maka, tidak mustahil jika pada suatu ketika, manusia akan didefinisikan sebagai ”Makhluk Membaca”, suatu definisi yang tidak kurang nilai kebenarannya dari definisi-definisi lainnya semacam makhluk sosial atau mahluk berfikir. Kata seorang ahli falsafah, orang yang selalu membaca ibarat minum air laut, semakin diminum akan semakin membuat kering kerongkongannya kerana semakin banyak membaca akan merasakan kekurangan diri yang tidak sebanding dengan luasnya ayat-ayat Allah di alam jagad raya ini.

Kredit: Ahmad Widayat (http://ahmadwidayat.wordpress.com/2009/12/17/35/)

The Importance and The Good of Reading Books

Books are people’s best friend. Well, for some people, dogs may be their bestfriend. But for people like me, who does not speak too much and are less socialize, books have been my favorite thing in this whole world. This is because books are always around us, there is always something new to read or write about. There are lots of importance in reading books. Let me elaborate some for you, dear readers.

First and foremost, books are important in studies. Ever since our people had education, books are the most used media up until now. Surely nowadays, there are more advanced technologies for us to gain knowledge from without even opening a book like ebook on handphones. But do you your remember your first book? The feeling of happiness and the excitement to finally be owning a book? Well, I do. And here I state that education will never be complete without the usage of books.

Next, it is better if we read books rather than hanging around with our laptops, handphones or tablets all the time. The long term effects of the rays might cause us regrets later. For example, impaired eye – sightedness. The rays from the light of all those gadgets could caused impaired eye – sightedness. Studies have proved this fact. So now, can you guess which is better for us? I bet you can. Books, of course!

It is also really good to read books because we can get the feeling of the old days. Specifically, in the 20th century. The old days are always the best. That is when we started to develop, right?

And here is another benefits of reading books. They do not get broken. Unless you purposely do it, of course. Yes, they get old, looks like rags, but if you do not mess with books and keep them very clean and neatly, they could last for years. And as for me, I just love the smell of old books. It is so good and fascinating. Don’t you think so too?

Well, wrapping it up here, books are great because they are our long term bestfriend. And we can carry them around with us where ever we go, and at anytime, anywhere, Hurray for books!

Nota:
Artikel ini merupakan hasil tulisan NUR SYAHERRA BINTI LAINDON (gambar atas), pelajar Tingkatan 5, SM St Francis Xavier, Keningau, Sabah, sempena pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Daerah Keningau 2014.

Nur Syaherra merupakan pemenang (Johan) bagi Kategori Bahasa Inggeris (Sekolah Menengah) di dalam pemilihan tersebut. Nur Syaherra akan mewakili Daerah Keningau ke Peringkat Zon Pedalaman, dimana melibatkan 4 buah daerah iaitu Keningau, Tenom, Nabawan dan Tambunan. Jika terpilih, beliau akan mewakili Zon Pedalaman ke pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Negeri Sabah.

Updated: Nur Syaherra Laindon telah berjaya terpilih mewakili Zon Pedalaman ke pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung pada 2 – 6 Mac 2014. Tahniah dan semoga berjaya!

Membaca: Sekadar Hobi?

Apakah hobi anda? Beraneka jawapan yang anda akan perolehi; memancing, menanam pokok bunga, memelihara kucing dan sebagainya. Namun, perkara yang mungkin mengejutkan apabila orang mengatakan: “Hobi saya membaca.”

Adakah betul jika ada orang mengatakan: “Hobi saya minum air?” Walhal minum air ialah suatu keperluan. Bukankah pelik jika ada orang menyatakan hobinya ialah makan tengah hari dan tidur pada waktu malam? Sebagaimana makan, minum dan tidur itu merupakan keperluan, begitu juga membaca.

Dari sudut lain pula, adakah Allah SWT menurunkan wahyu pertama dengan arahan “Iqra” (bacalah) itu hanya berfungsi sebagai satu hobi? Jika begitu, membaca dilakukan pada masa lapang sahaja. Maka jadilah amalan membaca setaraf dan boleh ditukar dengan hobi lain seperti memancing, menanam pokok bunga atau mengumpul setem.

Islam Agama Membaca
Membaca sewajarnya diletakkan sebagai satu keutamaan, bukannya bertaraf hobi. Membaca tidak terhad kepada satu atau dua buah buku. Bukan juga membaca sehari dalam seminggu atau sebulan dalam setahun. Seharusnya membaca menjadi “makanan harian” dalam kehidupan. Maka usah biarkan hari-hari berlalui tanpa membaca.

Bahan bacaan juga mestilah bukan yang kosong dan sia-sia. Sebaliknya yang berguna dan bermanfaat. Bacalah dengan hasrat membina bukan memusnahkan, dan untuk memperoleh kebaikan bukan merosakkan.

Sejarah penurunan al-Quran membawa mesej bahawa membaca sangat penting. Jika tidak, masakan wahyu pertama berupa perintah “bacalah”.

Ayat al-Quran yang pertama meletakkan satu batu asas penting dalam konteks keimanan yang luas. Dalam erti kata lain, setiap urusan, gerak geri, langkah dan tindakan hendaklah dimulakan dengan menyebut nama Allah SWT. Allah yang menciptakan makhluk, maka Dialah yang mengajar kita.

Wahyu sulung ini menunjukkan bahawa pembinaan tamadun manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berasaskan ilmu pengetahuan. Jalannya tidak lain iaitu melalui pembacaan.

Tidak dinafikan bahawa tradisi menulis dan membaca sudah wujud sebelum kelahiran Islam lagi. Namu perkembangan ilmu pengetahuan hanya berkembang pesat sejurus selepas kebangkitan Islam.

Buktinya, ribuan jilid kitab Islam dalam pelbagai bidang ilmu terhasil. Inti pati maklumat kesemua kitab tersebut berasal dari al-Quran. Ini merupakan satu kesan mukjizat yang sangat menakjubkan. Sekaligus membuktikan bahawa Islam agama berasaskan pembacaan dan penulisan.

Kuasa Membaca
Kesan tulisan yang dibaca lebih berpengaruh berbanding suara yang didengar. Asasnya, pembacaan mewujudkan interaksi di antara pembaca dan bahan yang dibaca. Hal ini berlainan dengan suara yang hanya didengar. Bahan yang didengar tidak semestinya wujud secara fizikal. Mungkin inilah di antara hikmah di sebalik nama al-Quran. Al-Quran bermaksud yang dibaca, bukan didengar.

Kita tidak menafikan kesan baik cara pembelajaran lain seperti berteraskan multimedia audio-visual, uji kaji dan pengamatan. Kesemua cara tersebut mempunyai kekuatan tersendiri. Di antaranya kepupayaan merangsang minda melalui pendengaran dan penglihatan secara lebih optimum. Namun, membaca kekal sebagai cara utama memperolehi ilmu. Sseolah-olah Allah mengajar kita bahawa betapa banyakpun teknologi pengajaran dan pembelajaran sekalipun, kita tetap perlu membaca.

Keupayaan membaca dan menulis amat penting bagi mana-mana negara yang mahu memacu kemajuan dan kemakmuran. Keadaan ini jelas pada awal perkembangan Islam dan semasa proses membentuk negara Islam. Tawanan perang Badar dikehendaki mengajar orang Islam membaca sebagai syarat penebusan diri. Ini satu strategi penting yang Rasulullah lakukan dalam proses membina negara Islam yang bersepadu dan maju.

Jambatan Ilmu
Mebaca bukan sahaja bermanfaat untuk si pembaca, bahkan kesannya meluas. Ilmu yang ada dapat digunakan untuk faedah dan manfaat banyak pihak. Secara tidak langsung, warga yang membaca akan membantu memajukan masyarakat dan negaranya.

membaca_bukuSebaliknya tanpa ilmu pengetahuan, seseorang itu amat sukar untuk mengubah keadaan diri, apatah lagi mengubah masyarakat dan negaranya.

Sama-samalah kita berpegang kepada ungkapan emas “membaca jambatan ilmu”. Budaya membaca amat penting kepada masyarakat dan negara kita yang sedang menuju pembentukan negara maju pada masa akan datang.

Ringkasnya, kemajuan sesebuah negara tidak dapat dipisahkan daripada tabiat membaca dalam kalangan rakyatnya.

Membaca dapat menyuburkan akal seperti hujan menyuburkan tanaman. Membaca menjadi penghubung antara manusia dan ilmu. Ilmu itulah yang membentuk keperibadian. Ambillah manfaat daripada apa-apa yang dibaca. Kita ialah apa yang kita baca. Namun jika tidak diambil manfaatnya, kita masih orang yang sama walaupun bahan yang kita baca setinggi gunung. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Apa-apa pun hasil pembacaan, paling penting kita dapat mengenal Allah, Tuhan Penguasa Alam. Lalu kita mengakui keagungan dan tunduk patuh kepada-Nya. Bukan menderhaka, ingkar dan kufur terhadap-Nya.

“Buku” Wajib Dibaca
Al-Quran ialah “buku” yang mesti dibaca kerana ia manual kehidupan mahluk Allah. Namun amat mendukacitakan kerana realiti tidak menyokong hakikat ini. Kita berjaya melahirkan jurutera, doktor dan ilmuwan yang hebat dalam setiap bidang. Ramai antara mereka yang dangkal terhadap asas-asas agama, buta al-Quran dan kosong jiwanya tanpa ilmu-ilmu Islam.

Bacalah al-Quran secara istiqamah walaupun sebaris ayat sehari. Perkara yang penting, mesej ayat yang dibaca itu hendaklah difahami dan dihayati. Seterusnya diterjemahkan prinsipnya dalam kehidupan.

Sebaris ayat sehari lebih baik berbanding bertadarus sekali setahun hanya pada bulan Ramadan. Mari kita jadikan al-Quran bahan bacaan harian bukannya hiasan.

Sumber: Ustaz Roslan Yasnain (Solusi: Isu 54)

“Jom baca buku”, kata Mina

Tajuk blog beliau ringkas. “Jom baca buku”. Blog ini dimiliki oleh seorang pencinta buku bernama Mina dari Johor Bahru, Johor. Di dalam catatannya, beliau menulis, “…., Saya bukanlah sesiapa. Tetapi saya sangat cintakan buku. Buku sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Seringkali saya terfikir, di dalam kehidupan ini kita selalu pentingkan kereta, rumah, pakaian, keluarga dan sahabat handai. Namun kita kurang pentingkan buku!. Sungguh malang hidup kita. Sesungguhnya kawan-kawan, buku mampu membakar semangat, mempertajam lidah dan mengasah fikiran. ‘Jom Baca Buku’ sentiasa bersama anda untuk mengembara dalam dunia buku”.

Di setiap entri, Mina berkongsi ilmu dan pengalaman dari koleksi buku yang dibacanya. Amat menarik perhatian saya, kerana di setiap penghujung catatannya diselit dengan kata-kata motivasi tentang membaca. Di antara kata-kata motivasi itu ialah:

 1. Membaca buku yang baik boleh meningkatkan jati diri seseorang.
 2. Bacalah buku dan kitab karya ulama kerana di dalamnya terdapat banyak mutiara ilmu yang boleh kita manfaatkan di dalam kehidupan kita seharian.
 3. Novel yang baik bukan picisan, malah isinya bisa membakar semangat, mempertajam minda dan mencetus idea.
 4. Timbunan kitab dan buku merupakan terapi minda dan mata buat si pencinta buku.
 5. Buku yang isinya menarik dan menepati citarasa akan menyebabkan si pembaca tersenyum puas hingga mahu mengulangi bacaan buku tersebut .
 6. Orang barat cenderung mengisi masa dengan membaca ketika dalam perjalanan jauh.
 7. Leaders are readers!
 8. Orang yang berjaya adalah orang yang suka membaca!
 9. Buku menyimpan rahsia hati. Dengan membacanya kita dapat menyingkap rahsia itu.
 10. Berapa ramai orang yang hanya memiliki sepuluh buah buku sahaja, namun mereka tekun membaca dan mengkajinya hingga suatu hari mereka pun berjaya.
 11. Rugilah manusia yang hanya mengetahui satu bahasa kerana terdapat banyak buku yang ditulis di dalam bahasa yang berbeza.

“Saya ingin anda membaca buku dan terus mengulangi dan mengulanginya sehinggalah buku itu lusuh”, kata Mina lagi memberi suntikan semangat kepada kita semua.

Silalah berkunjung ke blog Mina: “Jom Baca Buku”.

Pelancaran KM1M Daerah Keningau 2011

“Terdapat terlalu banyak harta di dalam buku berbanding belahan samudera yang di dalamnya terdapat pulau harta”.

“Membaca memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna. Seperti fizikal yang perlu diberi makanan, demikian juga minda kita. Membaca merupakan salah satu makanan terbaik untuk minda”.

Saya pernah mendengar ungkapan yang menyatakan, “Jjika kita bertemu rakan yang telah lama terpisah, biasanya perubahan yang terjadi terhadap orang tersebut adalah disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, pengalaman hidup yang dilalui; kedua, persekitarannya; dan terakhir, buku-buku yang dibacanya”.

Program KM1M
Pada 2 November 2011 (Rabu) yang lalu, tepat jam 9.30 pagi merupakan detik bersejarah apabila program Program READ2011 sempena Kem Membaca 1Malaysia (KM1M) berlangsung serentak di pelbagai peringkat sekolah seluruh negara. Daerah Keningau tidak terkecuali melaksanakan program murni tersebut. Dewan SMK Keningau II, Keningau sekali lagi menjadi venue utama pelancaran di peringkat daerah. Saya amat teruja apabila dapat merasakan sendiri suasana senyap para guru dan pelajar bersama-sama melakukan pembacaan serentak. Keterujaan saya bertambah-tambah kerana melihat sambutan dan kesungguhan yang begitu terserlah setiap guru dan pelajar serta terlibat secara langsung menyelaras program ini dari awal hingga akhir bersama dengan rakan-rakan guru dari SMK Keningau II, Keningau.

Di samping aktiviti READ2011, iaitu membaca buku berbahasa Inggeris selama 33 minit 31 saat (bersamaan 2011 minit), terdapat aktiviti sampingan telah diadakan. Di antaranya ialah persembahan puisi oleh tuan pengetua SMK Keningau II, ulasan buku dan bercerita dalam 4 bahasa iaitu dalam Bahasa Cina, Bahasa Malaysia, Bahasa Kadazan Dusun dan Bahasa Inggeris oleh pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah, serta persembahan puisi dan lagu oleh pelajar-pelajar SMK Keningau II. KM1M turut diserikan dengan ulasan 2 buah buku oleh Pn. Betty Leong, Timbalan PPD Daerah keningau, semasa ucapan pelancaran.

Di sepanjang perjalanan program, cacat cela sememangnya tidak dapat dielakkan. Namun, itu semua perlulah diambil secara positif untuk penambahbaikan pada masa akan datang.

Akhirnya, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kalungkan kepada seluruh warga SMK Keningau II, Keningau di atas semangat dan kerjasama yang telah diberikan. Kalungan penghargaan dan terima kasih turut saya sampaikan kepada Ketua Perpustakaan Wialayah Keningau dan pegawai-pegawainya di atas bantuan pinjaman buku berbahasa Inggeris untuk kegunaan program tersebut. Sekian.

Kenapa tidak suka membaca?

“Buku adalah gudang ilmu sedangkan membaca adalah kuncinya”. Ungkapan tersebut bermaksud, untuk memperoleh ilmu dari buku, hanya melalui satu-satunya cara iaitu dengan membaca. Tidak mungkin buku yang kita peroleh di pusat sumber sekolah, perpustakaan daerah atau di rumah mampu secara otomatik memindahkan ilmu kepada kita tanpa membacanya.

Para guru di sekolah selalu memberi motivasi kepada pelajarnya dengan mengatakan bahawa sesiapa yang banyak membaca buku maka orang itu akan menguasai dunia. Memang demikian itulah kenyataan. Pada masa ini, negara-negara maju di dunia  adalah negara-negara di mana rakyatnya gemar membaca buku.

Ramai di kalangan kita mengakui, membaca buku bukan suatu hal yang disukai dan digemari. Apatah lagi buku-buku yang akan dibaca itu adalah buku-buku tebal dan penuh dengan teori-teori yang sukar difahami. Kecuali buku-buku seperti novel dan sejenisnya serta buku panduan praktikal dan dinamik berkaitan kehidupan seharian yang tidak rumit seperti majalah. Oleh sebab itu, majalah khususnya majalah hiburan menjadi bacaan yang paling digemari. Selain praktikal,  kedua media tersebut menyajikan informasi menarik termasuk perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

Kenyataan itu, bukan hanya di kalangan yang sudah habis belajar saja tetapi bagi mereka sedang mengikuti kuliah sering merasakan seperti itu. Cuba tanya setiap mahasiswa kita, berapa banyakkah buku yang selesai dibaca sepanjang kuliah satu semester. Jawapannya pasti, banyak yang mengatakan tidak ada satupun buku yang habis dibaca secara tuntas.

Tidak diketahui apakah hal ini juga berlaku di negara-negara lain? Atau sememangnya ini berkait rapat dengan pengaruh oleh budaya kita sendiri?

Persoalan tabiat suka atau tidak suka membaca lebih merupakan hal individu itu sendiri. Apabila seseorang itu suka dan seronok membaca, ke manapun dia pergi, membaca tetap tidak membosankan malahan menjadi hobi bagi dirinya.

Kenapa kita tidak suka membaca buku? Mungkin salah satu jawapannya ialah anggapan bahawa manfaat secara langsung dari buku yang dibaca tidak banyak atau tidak ada langsung. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh itu tidak boleh digunakan dalam kegiatan atau aktiviti seharian. Ada pula yang merasakan membaca atau tidak, keadaannya tetap seperti itu.

Kemungkinan penyebabnya ialah, kerana kita hanya sekadar membaca tetapi tidak mampu mencerna isi kandungan buku yang sudah dibaca. Mungkin juga kerana kebanyakan kita membaca hanya ikut-ikutan sehingga tidak fokus. Akibatnya, masa terbuang begitu sahaja tanpa mengetahui apa yang telah dibaca sehingga merasa apa yang telah dilakukan tidak bermanfaat sama sekali.

Penyebab lain ialah faktor budaya atau kebiasaan orang-orang kita. Mungkin rakyat Jepun atau negara-negara maju lain, tidak begitu aneh apabila dilihat sentiasa berkepit dan membaca buku samada perhentian bas atau di tempat-tempat terbuka. Disebabkan masyarakat kita tidak terbiasa dengan budaya seperti itu, kita merasa aneh dan janggal malahan menyindir atau memperli.

Namun demikian, kita tidak perlu bersikap pesimis, sebaliknya optimis dan yakin pasti suatu ketika nanti semuanya akan berubah. Hanya masa sahaja yang menentukan bilakah perubahan itu berlaku. Adalah lebih baik kita membuka langkah bermula dengan diri kita sendiri.  Sebab, hanya dengan membaca akan mampu merubah dunia, paling kurang  merubah perilaku diri kita sendiri.

Aktiviti Membaca: Perubahan Positif Rakyat Malaysia

Oleh UMAVATHI RAMAYAH
uma.ramayah@utusan.com.my

membacaKUALA LUMPUR 18 Mei – Tabiat membaca di kalangan rakyat Malaysia menyaksikan perubahan positif apabila kajian oleh Perpustakaan Negara pada tahun lalu mendapati purata setiap rakyat membaca lapan hingga 12 naskhah buku setahun.

Ia merupakan satu peningkatan agak membanggakan berbanding kajian pada 2005 yang mendedahkan rakyat kita hanya membaca dua naskhah buku setahun.

Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Dr. Noorul Ainur Mohd. Nur berkata, justeru itu, langkah-langkah bersepadu perlu dipertingkatkan lagi bagi menyuburkan tabiat dan semangat cintakan buku di kalangan rakyat Malaysia.

Beliau turut menggesa pihak berkaitan menggunakan segala ruang dan peluang yang ada bagi menarik minat lebih ramai rakyat untuk membaca selain meneroka pendekatan-pendekatan serta gaya hidup baru yang boleh dijadikan sebagai pemangkin budaya membaca.

“Kita tidak seharusnya terhad kepada bahan bacaan berbentuk konvensional tetapi perlu juga menerokai, mengenal pasti dan mengambil kira bentuk bacaan yang disukai ramai,” katanya ketika berucap merasmikan sambutan Hari Buku Sedunia kementerian berkenaan, di sini hari ini.

Sambutan bertemakan Jom Kembalikan Budaya Membaca itu turut menyaksikan penglibatan pelajar Taman Bimbingan Kanak-kanak (Tabika) Kemas kementerian berkenaan.

Antara aktiviti yang diadakan adalah termasuk pertandingan bercerita, membaca, persembahan boneka, pameran dan jualan buku.

Noorul Ainur menambah, usaha menyemarakkan budaya membaca perlu dipertingkatkan terutama dengan kewujudan dan perkembangan infrastruktur digital dan teknologi maklumat yang menyaksikan rakyat, terutamanya generasi muda selesa melayari Internet.

Menurutnya, pembinaan masyarakat yang kaya dengan nilai-nilai intelek, sahsiah dan peradaban adalah ditentukan oleh tahap pencapaian ilmu masyarakat itu sendiri kerana sesebuah masyarakat yang miskin ilmu tidak mungkin akan kaya tamadunnya

Minat Membaca Harus Mula Sejak Bayi: Siti Hasfizza Aswaty Sab Jahan – Selebriti

Sumber: Berita Harian Online – 24 April 2011

Siti Hasfizza Aswaty Sab Jahan

Siti Hasfizza Aswaty Sab Jahan

Ibu bapa, keluarga berperanan dekatkan anak dengan buku
BENARKAH wanita lebih suka membaca berbanding lelaki? Persoalan ini seperti yang dipaparkan dalam artikel yang disiarkan Berita Harian, Isnin lalu, menarik perhatian untuk dibincangkan dalam konteks lebih menyeluruh, iaitu kesedaran membaca di kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira gender.

Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur (PBAKL) 2011 mulai sekarang hingga 1 Mei ini, wartawan Berita Minggu, Zul Husni Abdul Hamid mendapatkan pandangan pengacara Wanita Hari Ini, Siti Hasfizza Aswaty Sab Jahan mengenai tabiat membaca di kalangan generasi muda dan kaedah terbaik memupuk amalan baik ini.

Anda dikenali sebagai ulat buku. Berdasarkan pengalaman anda, bagaimana minat membaca ini dipupuk dari kecil?
Saya berterima kasih kepada ibu saudara dan kakak yang banyak mempengaruhi minat saya dalam membaca. Ibu saudara mendapat pendidikan di luar negara, jadi pengaruh serta budaya membaca yang sebati dengan masyarakat di sana cuba diterapkan kepada kami anak saudaranya.

Dulu ketika dia menuntut di Amerika Syarikat, saban bulan pasti akan ada kiriman buku daripadanya. Tarikan yang ada dalam buku kanak-kanak itu membuatkan saya mula terpengaruh dan mendekati bahan bacaan. Mungkin dulu kami tidak punya banyak pilihan hiburan seperti kanak-kanak hari ini, justeru, buku menjadi satu-satunya pendekatan untuk melepaskan tekanan selepas bertungkus lumus dengan pelajaran.

Minat itu berkekalan sehingga hari ini. Cuma dulu saya lebih selesa dengan bahan bacaan ringan seperti komik dan novel remaja, hari ini saya memilih novel berat serta serius. Tuntutan kerjaya sebagai pengacara juga memerlukan saya banyak membaca supaya tidak nampak kaku atau kurang pengetahuan di kaca televisyen. Tanpa membaca, sukar untuk saya mempertingkatkan penguasaan bahasa yang turut menjadi asas penting kepada seseorang pengacara.

Mengapa anda suka membaca dan apa kelebihannya jika kita suka membaca?
Membaca tanpa dipaksa akan menggerakkan minda kita supaya berfikir dan berimaginasi, malah mencerna pemikiran untuk menjadi lebih kreatif. Membaca sebenarnya membantu mempertingkatkan perbendaharaan kata, sekali gus mendorong saya untuk memantapkan penguasaan bahasa dalam kerjaya sehari-hari.

Tugas sebagai pengacara menuntut saya supaya menjadikan buku atau apa saja bahan bacaan berkaitan sebagai kawan baik. Jika tidak cukup persediaan dengan membaca, sukar untuk seseorang pengacara itu menyalurkan maklumat dengan berkesan. Bahan bacaan hari ini semakin mudah dicapai, malah semuanya berada di hujung jari. Teknologi memudahkan hidup tetapi saya senang dengan bahan bacaan konvensional. Mungkin kerana sudah terbiasa, saya amalkan membeli sekurang-kurangnya sebuah buku sebulan. Ia sudah menjadi amalan biasa di kalangan kami ahli keluarga.

Rata-rata generasi muda di negara ini tidak berminat membaca. Mengapa ini berlaku? Apakah sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan menjadi punca keadaan ini?
Persekitaran hidup manusia hari ini sudah berubah. Dulu kita cuma bergantung kepada televisyen dan radio, selain akhbar, majalah atau buku untuk mendapatkan sumber ilmu. Tetapi hari ini media baru semakin agresif mengambil alih peranan itu. Saya tidak nafikan pengaruh televisyen dalam menyalurkan ilmu dan pengetahuan kepada penonton.

Namun, satu persoalan yang sering bertandang di minda saya, apakah mesej yang disampaikan itu akan berkekalan untuk tempoh waktu lama? Menonton memerlukan fokus yang tinggi, sedangkan membaca boleh dilakukan berulang kali. Mahu atau tidak kita perlu membaca. Televisyen memberikan impak yang besar kepada kanak-kanak jika mereka kurang membaca. Contohnya dari segi penguasaan bahasa.

Mengapa hari ini ramai kanak-kanak menulis menggunakan bahasa pasar sedangkan bahasa Melayu itu indah jika diperhalusi setiap perkataan dan maknanya. Perkara itu berlaku kerana mereka kurang membaca. Kemajuan internet sewajarnya menjadi penggerak supaya budaya membaca dipupuk semula. Malangnya, kebanyakan ibu bapa memberi kebebasan penuh kepada anak untuk memilih apa keperluan mereka tanpa diawasi. Jangan jadikan anak sebagai korban kerana kealpaan kita akan mewujudkan bangsa yang kurang berdaya saing dan lemah menguasai cabang ilmu berkaitan.

Bagaimana hendak menggalakkan generasi muda mendekati buku atau sebarang penulisan biar dalam bentuk apa pun?
Tabiat membaca harus bermula dari kecil. Kalau di Barat, sejak bayi lagi anak-anak sudah didekatkan dengan buku. Apabila meningkat dewasa, mereka tidak janggal mengepit buku kerana perkara itu sudah sebati dalam diri. Sebelum anak melelapkan mata, bacakan buku cerita kerana pendidikan itu bermula dari rumah.

Saya hairan mengapa sesetengah pihak sewenang-wenangnya menyalahkan sistem pendidikan sedangkan semua elemen positif harus diterapkan bermula di rumah.

Terapkan supaya tabiat itu menjadi sebahagian daripada keperluan diri. Mulakan walaupun hanya selembar sehari kerana lama-kelamaan tabiat membaca akan menjadi sebahagian daripada diri kita.

Membaca Ciri Negara Maju

SALAH satu ciri negara maju adalah jumlah penerbitan yang mereka miliki. Jepun, negara yang musnah teruk dalam Perang Dunia Kedua misalnya berusaha memulihkan dirinya dengan menerbitkan buku sebanyak mungkin dan dijual semurah mungkin. Buku-buku dari luar negeri juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jepun. Objektif utama tindakan tersebut adalah untuk memastikan rakyat negara itu membaca dan memperoleh ilmu-ilmu baru tanpa had. setiap rakyat negara itu berpeluang untuk membaca buku apa sahaja. Kesan daripada tindakan dan kebijaksanaan tersebut, Jepun muncul sebagai sebuah negara yang pesat membangun dan dan akhirnya mampu menandingi keupayaan Barat.

Oleh pemikir, Francis Fukuyama dalam bukunya Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, kejayaan masyarakat Jepun termasuk dalam perniagaan dikaitkan dengan budaya membaca mereka. Kini penerbitan buku di Jepun menjadi suatu industri yang memberi pulangan besar. Malah, penerbit-penerbit asing turut berlumba-lumba menerbit karya-karya sama ada fiksyen atau nonfiksyen oleh pengarang negara Matahari Terbit tersebut.

Namun, kedudukan itu jauh berbeza dengan dengan perkembangannya di Malaysia. Buku masih dianggap bukan keperluan berbanding dengan hiburan dan barangan lain. Sebahagian masyarakat Malaysia belum memahami apa itu buku dalam erti sesungguhnya. Sedangkan secara fungsional, ia dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan bentuk komunikasi grafik yang cukup berkesan untuk pembinaan peradaban. “Masyarakat kita berada dalam suatu fenomena yang ‘unik’ jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepun apabila mereka tidak meletakkan ilmu pengetahuan sebagai tempat tertinggi jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain.

“Mungkin di Malaysia buku berada ditempat ketiga selepas barangan mewah dan hiburan lain . Alasan klasik yang sering diberikan ialah harganya yang terlalu tinggi (sama ada buku terbitan tempatan atau import) dan tidak mampu dibeli,” kata peminat buku, Jaafar Abdul Rahim. Ironisnya, beliau berkata, harga buku masih jauh lebih rendah berbanding barangan mewah atau kos yang diperlukan untuk hiburan yang mampu dibeli oleh masyarakat Malaysia hari ini. Namun, segelintir masyarakat tetap menjadikan harga buku sebagai alasan mereka tidak suka membaca. Jaafar berkata, sudah menjadi kewajaran jika buku-buku ilmiah dijual dengan harga yang lebih tinggi. Bagaimanapun ia masih terjangkau oleh sebahagian besar masyarakat negara ini.
Apa yang menjadi persoalan di Malaysia sekarang ialah harga buku telah dijadikan ‘kambing hitam’ oleh golongan berkenaan sedang pada masa yang sama mereka sanggup menghabiskan wang untuk hiburan atau membeli barangan berjenama. “Orang kita mungkin bukan malas membaca tetapi kurang membaca dan belum sedar sepenuhnya erti pentingnya ilmu pengetahuan yang bakal diperoleh daripada buku-buku atau bahan bacaan tersebut . “Kalau kita sekadar membaca karya-karya atau tulisan picisan, tidak mungkin kita dapat idea besar. Hanya buku yang benar-benar bermutu sahaja mampu melontarkan idealisme yang hebat,” tambahnya.

Di sisi lain, beliau melihat rakyat negara ini mempunyai kuasa beli yang kukuh. Cuma buku bukan keutamaan seperti yang wujud di negara-negara maju seperti Jepun atau Amerika Syarikat. “Cukup pelik jika ada kelompok masyarakat kita yang mampu bercuti di luar negara atau menonton perlumbaan Formula 1 dengan tiket mencecah ribuan ringgit tetapi tidak mampu membeli buku yang harganya tidak sampai RM100,” ujarnya. Sementara itu, Jaafar berkata, masyarakat perlu didedahkan dengan pendekatan- pendekatan baru dalam pembacaan supaya proses membaca menjadi sesuatu yang menyeronokkan. Antaranya, pihak yang bertanggungjawab perlu melaksanakan kursus membaca pantas (speed reading course) untuk membolehkan pembaca memahami isi sesebuah buku dalam tempoh yang singkat.

Begitu juga dengan Setiausaha Agung Persatuan Penulis Nasional (Pena), Syed Mohamad Zakir Syed Othman (SM Zakir) melihat harga buku hanyalah ‘kambing hitam’ oleh sebahagian masyarakat di negara ini. Katanya, harga buku yang terlalu tinggi digunakan sebagai alasan kenapa masyarakat di negara ini kurang membaca atau dengan kata lain faktor harga tersebut menjejaskan minat masyarakat. Sedangkan beliau berkata, masyarakat di negara ini masih belum terbuka secara keseluruhan kepada budaya keilmuan. Mereka cenderung meletakkan budaya membaca sebagai sesuatu yang tidak penting. “Saya melihat fenomena masyarakat Malaysia hari ini sangat membimbangkan. Apa lagi ketika hedonisme televisyen dan hiburan bertapak dengan kukuh. Ada yang sanggup menghabiskan wang untuk terlibat dalam realiti TV .

“Mahu atau tidak, kerajaan perlu `memaksa’ dalam konteks menggalakkan masyarakat untuk membaca misalnya mengecualikan cukai kerana ini salah satu daripada proses untuk membentuk budaya membaca,” katanya. Katanya, hedonisme televisyen dan hiburan tersebut telah mewujudkan satu persepsi budaya baru iaitu masyarakat yang suka berhibur, tidak mementingkan ilmu pengetahuan dan tidak mahu membaca ,” katanya. Oleh itu, SM Zakir berkata, peranan kerajaan untuk mewujudkan struktur dasar pembacaan khususnya mengurangkan harga buku dan pengecualian cukai sangat penting. Beliau berkata, jika fenomena tidak suka membaca dan enggan mendekati pengetahuan berterusan, ia akan memberi impak yang sangat besar kepada peradaban bangsa Malaysia.

“Menstruktur kembali dasar pembacaan sangat penting sama seperti tindakan kerajaan menstrukturkan ekonomi. Kedua-duanya sama penting. “Dasar pembacaan misalnya terlalu penting untuk mengukuhkan modal insan. Jika kita melahirkan tenaga yang tidak berpengetahuan, bayangkan apa yang terjadi kepada masa depan negara ini,” tambah beliau. Berdasarkan pandangan Jaafar dan SM Zakir tersebut, kita sesekali perlu kembali kepada sejarah. Tradisi keilmuan Melayu telah berusia lebih 600 tahun dan jauh lebih lama berbanding dengan perkembangannya di negara-negara maju. Namun, benarkah begitu?

Seperti kata Jaafar dan SM Zakir, masyarakat Malaysia hari ini tidak gemar membaca dan enggan mendekati ilmu dan salah satu ‘kambing hitam’ adalah harga buku yang dikatakan tinggi. Hasilnya, tradisi keilmuan Melayu yang digali oleh tokoh-tokoh Kerajaan Islam Aceh, Kesultanan Melaka dan lain-lain itu seolah-olah hampir menemui noktahnya!

Nota: Tulisan ini bukan karya saya. Mohon maaf kerana saya terlupa sumber karya ini. Semoga bermanfaat dan kebaikannya akan kembali kepada penulis asal.

Membaca Jambatan Ilmu

“Membaca Jambatan Ilmu”, demikian ayat yang sudah acap kali kita dengar dan sering terpampang terutamanya di pusat-pusat ilmu, contohnya perpustakaan. Sebagai manusia, kita digalakkan untuk rajin membaca kerana membaca menjanjikan pelbagai kesan positif terhadap diri seseorang individu.

Seseorang insan yang rajin membaca dapat meningkatkan sahsiah diri yang baik. Melalui pembacaan dari sumber yang berkualiti, pembaca dapat mengenali dan memahami sesuatu perkara dengan lebih mendalam dan dapat mengajar kita pelbagai nilai murni yang harus diamalkan dalam kehidupan seharian. Hasil pembacaan juga dapat memberi panduan dan mengelokkan diri daripada melakukan perkara-perkara negatif yang boleh membawa implikasi buruk terhadap diri sendiri dan orang lain.

Selain itu, seseorang yang mengamalkan tabiat membaca sebagai santapan minda harian seperti surat khabar, akan dapat mengikuti arus perkembangan dunia dan isu-isu semasa yang berlaku di dalam atau di luar negara. Hal ini sudah tentu akan membolehkan seseorang menjadi manusia serba tahu dan berilmu pengetahuan luas.

Sebagai seorang pelajar, sudah tentu fokus utamanya adalah untuk belajar. Oleh itu, dengan membaca pelajar dapat menimba lebih banyak ilmu pengetahuan dan maklumat agar mempunyai haluan ke arah masa hadapan yang lebih cerah. Ini dapat dibuktikan dengan prestasi akademik seseorang pelajar yang sentiasa di tahap yang lebih baik.

Melalui pembacaan yang baik, dapat melatih dan menjadikan diri pelajar lebih berdisiplin dan seterusnya menjadi contoh ikutan dan modal insan yang cemerlang.

Ditulis oleh: Adik Pameza Abd Harip ( Tingkatan 5, SMK Keningau II, Keningau, 2011)
Adik Pameza merupakan calon Tokoh NILAM mewakili Daerah Keningau ke pemilihan peringkat Zon Pedalaman 2011.

Kepentingan Membaca

Tidak ada sesiapa menafikan peri pentingnya aktiviti membaca di dalam kehidupan. Membaca menjadi akar tunjang kekuatan seseorang individu, malah sesuatu bangsa dan sesebuah negara. Dikatakan bahawa betapa kuat pun sistem ketenteraan atau sistem ekonomi sesebuah negara, pasti akan tumbang jua akhirnya jika tidak didasari oleh ketinggian ilmu pengetahuan. Di peringkat awal, sudah tentu ilmu pengetahuan diperoleh melalui proses pembacaan.

Menyedari akan hal ini, pada tahun 1989, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil daya usaha untuk memperkenalkan Program NILAM melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca. Arahan tersebut menghendaki setiap sekolah melaksanakan Program Galakan Membaca NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) secara terancang dan teratur.PS041Di peringkat sekolah, telah terbukti bahawa amalan dan tabiat membaca di kalangan pelajar telah melahirkan individu yang menyerlah dalam pelbagai aspek. Kecemerlangan mereka tidak khusus kepada bidang akademik sahaja, malah memberi kesan langsung terhadap keterampilan, peribadi mulia, sahsiah dan tingkah laku. Pada ketika sama, sekolah yang memberi keutamaan terhadap aspek pembacaan di kalangan pelajarnya turut meraih kecemerlangan.

Tidak hairanlah pihak Kementerian Dalam Negeri juga turut mengambil pendekatan yang sama apabila mewajibkan semua kakitangan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dan pelatih Pusat Serenti mengikuti Kempen Galakan Membaca melalui Pekeliling Pentadbiran AADK/KP/2/2008: Pekeliling Kempen Galakan Membaca Agensi Antidadah Kebangsaan. Apa yang diharapkan, melalui program membaca pegawai AADK akan lebih berwibawa di dalam menjalankan tugas mereka serta memberikan maklumat dan keyakinan kepada pelatih Pusat Serenti apabila kembali berhadapan dengan masyarakat.

Terbaharu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan arahan kaedah latihan secara pembacaan menggantikan hari berkursus. Surat ini menghendaki setiap penjawat awam mempertingkatkan kemahiran mereka melalui pembacaan buku. Setiap pegawai dan kakitangan dikehendaki membaca, merekod dan mempersembahkan dapatan mereka. Pemilihan buku perlu ada hubung-kaitnya dengan bidang tugas sedia ada. Program membaca buku ini bertujuan memenuhi dasar latihan sekurang-kurangnya 7 hari kursus dalam setahun bagi setiap kakitangan kerajaan.

Ceramah ‘Kepentingan Membaca’ di SMK Keningau II, Keningau, Sabah
Catatan saya pada kali ini berkaitan kepentingan membaca. Catatan ini dibuat setelah saya dijemput oleh Pengetua SMK Keningau II, Keningau untuk memberi penjelasan kepada pelajar-pelajarnya tentang kepentingan membaca pada 13 Mei 2010 lepas. Catatan ini saya sediakan dalam tempoh yang sangat singkat kerana kekangan tugasan lain. Mujurlah rakan saya Sdra Losinin Johalin dari PKG Ranau, Cik Morelance Stanza dan Cik Florina yang kebetulan sedang menjalani Latihan Industri di PKG Keningau telah membantu saya menyediakan bahan. Selain itu rujukan saya yang lain ialah maklumat yang boleh didapati dari internet serta buku Penjelasan Budaya Ilmu oleh Wan Mohd. Nor Wan Daud. Catatan ini berbentuk poin-poin ringkas sahaja dan boleh disampaikan selama sejam.

Sebagai panduan dan memudahkan penyampaian kepada pelajar serta untuk mengelakkan kekeliruan, beberapa istilah perlu difahami iaitu membaca, literasi (literasi maklumat), ilmu serta budaya ilmu. Hal ini kerana ia saling berkaitan antara satu sama lain. Catatan ini juga hanyalah berkenaan Kepentingan Membaca sahaja tanpa menyentuh aspek lain yang berkaitan seperti kemahiran membaca, teknik-teknik membaca, literasi maklumat, jenis-jenis buku dan sebagainya. Selain itu, saya amat mengharapkan input tambahan dari pembaca agar catatan ini kelak akan lebih mantap dan boleh digunakan.

Sila klik: Kepentingan Membaca.

Sila rujuk artikel berkaitan topik perbincangan di entri lain blog ini.

Catatan:
Anda boleh menggunakan bahan ini. Jika ada penambahbaikan, jangan lupa email kepada saya bahan tersebut agar dapat dimanfaatkan bersama. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada PN Enun (GPM SMK Keningau II). Tanpa puan, bahan ini mungkin tidak akan menjadi kenyataan.

Budaya Ilmu dan Sedikit Pengisian

Pada tahun 1988, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad (Tun), Perdana Menteri  ketika itu, telah mengisytiharkan “Tahun Pembaca”. Pada masa sama, Kementerian Pelajaran Malaysia selain memperkenal  dan menekankan keutamaan budaya ilmu, juga telah memilih tema sempena Hari Guru 1988 “Guru Pengasas Budaya Membaca”. Pada tahun yang sama juga, Kementerian Belia dan Sukan telah memilih tema “Belia Berilmu Negara Maju” sebagai tema Hari Belia. Pada September 1989, Institut Kajian Dasar telah menganjurkan seminar selama empat hari yang bertajuk “Belia dan Budaya Ilmu”. Pemilihan tema “Guru Pengasas Budaya Membaca” sempena Hari Guru pada tahun 1989 mencerminkan iltizam Kementerian Pelajaran Malaysia terhadap gagasan yang amat penting ini. Banyak lagi program yang bertunjangkan kepentingan budaya ilmu selepas itu.

Di dalam bidang pendidikan, kemuncak kesedaran terhadap budaya ilmu dan perlunya pelaksanaan yang lebih agresif sejak di peringkat awal, maka pihak berwajib telah melancarkan Program Membina Tabiat Membaca  di sekolah-sekolah menerusi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1998 pada tahun 1998. Pengisian utamanya ialah Nadi Ilmu Amalan Membaca atau ringkasnya NILAM.

 Mengapa budaya ilmu itu penting? Untuk menjawab persoalan ini, sekadar menyebut beberapa perkara yang saya petik dari buku “Penjelasan Budaya Ilmu” tulisan Wan Mohd. Nor Wan Daud:

1.    Kedudukan istimewa manusia di bumi dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran: Hanya orang yang berilmu berupaya mentaati Allah dengan sebaik-baiknya. (Surah al-Fatir (35):28

2.    Seorang yang berilmu agama lebih kuat menentang syaitan daripada seribu orang yang beribadat (tanpa ilmu yang cukup) – Hadis Tirmidhi dan Ibn Majah.

3.    “Ilmu adalah ketua bagi amal; amal menjadi pengikutnya.” – Muadh bin Jabal (Sahabat Rasulullah)

4.    Ekonomi bangsa yang tidak berilmu hanyalah ekonomi tumpangan yang menanti belas ihsan bangsa kaya dan maju untuk membuat pelaburan dan memaksakan syarat-syarat tertentu ke atasnya.

5.    Prasyarat awal dan terpenting bagi kejayaan, kekuatan dan kebahagiaan seseorang atau sesuatu bangsa adalah pembinaan budaya ilmu yang bersepadu dan jitu.

6.    Seseorang individu atau sesuatu bangsa yang mempunyai kekuasaan dan kejayaan tidak boleh mempertahankan miliknya, apatah lagi mengembangkannya tanpa buday ilmu yang baik. Malah dia akan bergantung kepada orang atau bangsa lain yang berilmu.

7.    Harta dan kekayaan boleh hilang sekelip mata, tetapi ilmu tidak akan hilang, malah jika ilmu berbudaya dalam diri dengan baik, bukan sahaja kekal tetapi boleh memberikan keupayaan kepada seseorang memulihkan diri dalam menghadapi sebarang kerumitan dan cabaran.

Justeru dalam rangka ke arah itu, saya berkesempatan memenuhi jemputan Encik Musa Numan, Guru Besar SK Jaya Baru, Keningau untuk menjelaskan  dan berkongsi pengetahuan tentang perjalanan serta perlaksanaan Program Galakan Membaca (PGM) di peringkat sekolah secara lebih teratur dan terurus. Sesi perkongsian tersebut dihadiri oleh Guru Besar, GPK serta guru-guru SK Jaya Baru. Turut hadir ialah Encik Junggal Sidup, PTP PTPB Keningau. Sesi tersebut diadakan ketika peperiksaan UPSR berlangsung. Tahniah kepada Guru Besar dan semua guru sekolah berkenaan. Semoga pengisian yang sedikit ini akan melahirkan pelajar dan masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu.
DSC_2357

DSC_2355

DSC_2358